Redigere prosjekt Rediger bilder

Rediger bilder

Hvilke typer bilder gir den beste bildekvaliteten? 

Filformater: Ukomprimerte bildeformater, for eksempel TIFF og PNG, gir den beste kvaliteten (sammenlignet med komprimerte formater som JPG). 

Oppløsning: Du får best kvalitet hvis størrelsen på utdataene er 300 ppt. Hvis du for eksempel vil at et bilde skal være ti tommer bredt, må bredden på det bildet være minst 3000 piksler. 

Mange bilder reproduseres fortsatt med gode resultater med en oppløsning på kun 150 ppt. Bilder med mindre enn 150 ppt fører til at Motif gir varsler om dårlig bildekvalitet i kassen. Du kan ignorere advarslene hvis du vil. 

Vær oppmerksom på at zooming av bilder krever at de har høy nok oppløsning til å støtte forstørring. Du kan for eksempel zoome inn på bildet som vi nevnte ovenfor, slik at halvparten av det originale bildet nå fyller hele rammen. Disse fem tommene av det originale bildet trenger også 300 ppt (dvs. det opprinnelige bildet må ha en bredde på 6000 piksler). 

RGB kontra CMYK: Begge modusene fungerer. Begge konverteres til slutt til CMYK av RIP-enheter på trykkpressene (som gjør en god jobb).

Redigere prosjekt Rediger sider

Rediger sider

Hvordan legger jeg til en side når jeg har startet et prosjekt? 

Du kan legge til dobbeltsider ved å klikke på pluss-symbolet øverst i høyre hjørne i Sidevisning eller Prosjektvisning.

 • I Sidevisning legges den nye siden til etter den gjeldende siden.
 • I Prosjektvisning legges den nye siden til etter den valgte siden, eller på slutten av boken hvis du ikke har valgt andre sider allerede.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Sider kan ikke legges til i bøker som har maksimal lengde (100 sider).
 • Sider kan ikke legges til etter coveret bak, hverken på innsiden eller utsiden.
 • Sider kan ikke legges til før coveret foran, hverken på innsiden eller utsiden.

Hvordan fjerner jeg en side når jeg har startet et prosjekt?

Enkeltsider kan ikke fjernes, men du kan du slette dobbeltsider ved å følge disse trinnene:

 • Trinn 1: Gå til Prosjektvisning ved å klikke på Tabell-symbolet øverst til høyre i Sidevisning.
 • Trinn 2: Velg dobbeltsiden du vil slette ved å trykke på den én gang.
 • Trinn 3: Klikk på Papirkurv-symbolet i paletten under siden. 

Merk: en bildebok må ha minst 20 sider. Derfor kan du ikke slette en side fra en bok som har 20 sider.

Redigere prosjekt Rediger tekst

Rediger tekst

Kan jeg legge til en side som kun har tekst, i bildeboken?

Ja, kan du følge disse trinnene for å legge til en side med kun tekst: 

 • Trinn 1: Slett bilder (eller bildeplassholdere) fra siden ved å velge bildet og klikke på papirkurv-symbolet.
 • Trinn 2: Klikk på Legg til tekstblokk-symbolet i hjørnet under prosjektet. 
 • Trinn 3: Hold musepekeren nær kanten av tekstboksen for å se håndtaket. Klikk på og dra håndtaket for å endre størrelsen på tekstboksen, slik at den fyller hele siden.
 • Trinn 4: Legg til ønsket tekst. Du kan endre skrifttypen, størrelsen, fargen, mellomrom og justeringen på teksten i Motif-redigeringsprogrammet. 

Slik legger du til og sletter tekst

 1. Hvis du vil legge til tekst i oppsettet, klikker du på Aa-ikonet i nedre hjørne under prosjektet.
 2. En tekstboks vises på siden sammen med et redigeringskontrollpanel. 
 3. Klikk i tekstboksen for å skrive inn tekst. 
 4. Klikk utenfor boksen for å skjule rammen og kontrollpanelet.
 5. Hvis du vil slette tekstboksen, klikker du på teksten for å vise boksen og kontrollpanelet.
 6. Klikk papirkurvikonet i nedre høyre hjørne av kontrollpanelet, så forsvinner tekstboksen. 
 7. Klikk Aa-ikonet for å opprette en ny tekstboks. Videodemonstrasjonen vår vil lede deg gjennom prosessen på nytt. 

Slik flytter du tekstbokser

 1. Hvis du vil flytte en tekstboks, kan du dra og slippe tekstboksen til et annet sted.
 2. Tekstboksen kan befinne seg over eller under et bilde, til venstre eller høyre for bildet, eller på toppen av bildet

Ellers kan du også bruke disse trinnene for å flytte teksten til et annet sted.

 1. Klikk på teksten direkte. En tekstboks vises på siden sammen med et redigeringskontrollpanel. 
 2. I redigeringskontrollpanelet klikker du på trådkorsikonet over papirkurvikonet.  
 3. Et trådkorsikon vises i tekstboksen. Klikk og dra dette trådkorsikonet. Tekstboksen vil følge bevegelsen til ønsket sted. 

Slik endrer du størrelse på tekstbokser

 1. Hvis du vil endre størrelsen og formen på en tekstboks, peker du musen på kanten av tekstboksen
 2. Når den er der blir pekeren forvandlet til et drahåndtak, og en kantlinje vises
 3. Klikk og dra drahåndtaket. Kantlinjen vil følge bevegelsen for å indikere tekstboksens nye størrelse og form. 
 4. Tekstens posisjon i tekstboksen blir automatisk justert iht. formen på boksen.

Vær oppmerksom på følgende: 

 • Ved å gjøre tekstboksen større kan du få mer plass til tekst. 
 • Hvis du reduserer størrelsen på tekstboksen, reduseres plassen for tekst. 

Slik endrer du skrift, størrelse og farge på tekst

 1. Klikk og merk teksten du vil endre.
 2. I kontrollpanelet klikker du på «Velg fontfamilie»-boksen, og så velger du skriften du foretrekker. 
 3. Klikk på «Velg fontvekt eller kursiv»-boksen for å velge tilgjengelig tykkelse og stil for fonten. 
 4. For å endre skriftstørrelse klikker du på ? eller ? i skriftstørrelsesboksen. Eller skriv inn nummeret, og trykk deretter enter.
 5. For å endre skriftfarge klikker du på og drar for å velge teksten du vil endre farge på. Klikk «Velg skriftfarge»-boksen for å velge en fargeprøve.
 6. Ellers kan du også velge «egendefinert farge» nederst, for å få frem fargehjulet. 
 7. Klikk på en farge. Lukk boksen. Klikk ut av tekstboksen. Teksten er nå i den nyvalgte fargen. 

Slik justerer du horisontal og vertikal ordavstand

 1. Klikk og merk teksten du vil endre.
 2. I kontrollpanelet klikker du på ? eller ? på høyre side av «Juster loddrett linjeavstand»-boksen, for å endre linjeavstanden. Eller skriv inn nummeret her, og trykk deretter enter.
 3. Klikk ? eller ? på høyre side av «Juster horisontal bokstavavstand»-boksen, for å endre bokstavavstanden. Eller skriv inn nummeret her, og trykk deretter enter.

Slik endrer du tekstjusteringen

 1. Juster teksten til venstre, mot midten eller til høyre ved å klikke på en av de tre øverste «Juster avsnitt»-boksene for horisontal tekstjustering. 
 2. Plasser tekst øverst, i midten eller nederst i tekstboksen ved å klikke på én av de nederste tre avsnittsboksene for vertikal tekstjustering. 

Slik oppretter du tekstoverlegg

 1. Når du legger tekst over et bilde, kan det skape sterke, varierte og interessante visuelle effekter, og det kan forbedre bildeprosjektets helhetsinntrykk. 
 2. Hvis du vil plassere tekst for å overlegges et bilde, klikker du på trådkorsikonet over papirkurvikonet.
 3. Et trådkorsikon vises i tekstboksen. Klikk og dra tekstboksen til ønsket sted. 
 4. Bruk drahåndtakene og dra ut bildet til det fyller hele siden. 
 5. Endre skriften til en mørkere farge, og velg en fyldigere fontvekt.
 6. Øk kontrasten mellom bildet og teksten ved å justere og redusere bildets ugjennomsiktighet.
 7. Klikk på bildet for å vise bildekontrollpanelet.
 8. Klikk på ikonet «Juster bildeugjennomsiktighet» for å redusere gjennomsiktigheten til bildet litt. Klikk utenfor albumsiden. Teksten er nå enklere å lese over bildet. 

Redigere prosjekt Oppsett

Oppsett

Hva er maksimalt antall bilder man kan ha på en enkeltside i en Motif-bildebok?

Maksimalt antall bilder som kan legges manuelt til på en side, er 36. Motif-oppsettet autoflyt gir et forhåndsinnstilt oppsett for ni bilder.

Hva er det totale antall bilder man kan ha i en bildebok?

Antall bilder som kan plasseres på en side (hvis du bruker Autoflyt) eller som er anbefalt for en side (hvis du ikke bruker Autoflyt), avhenger av det valgte emnet. Noen temaer har et lite bildeantall (1–4), mens andre har større bildeantall (4–9). 

Bøker har en maksimal lengde på 100 sider, slik at de kan inneholde 100 til 900 bilder. En vanlig bok inneholder 200 til 400 bilder.

Hva er det maksimale antallet bilder som et tillatt i Motif-kalenderen?

Det maksimale antallet avhenger av temaet du velger. Gjennomsnittet er omtrent 96 totalt, eller åtte bilder per måned. Det er én side per måned. 

Kan jeg endre antall bilder tillatt på hver side av bildeprosjektet jeg arbeider med?


Selvsagt. Bare følg disse trinnene:

 • Trinn 1: Klikk på Endre oppsett-symbolet på bildeprosjekt-siden. Det er ved siden av Legg til tekstblokk-symbolet «Aa».
 • Trinn 2: Velg antall bilder du vil ha på hver side med knapperaden øverst. Klikk på Bruk-knappen øverst i høyre hjørne.

Du kan også dra et ekstra bilde til siden og utforske de foreslåtte plasseringsalternativene for det nye bildet.

Kan jeg bruke færre antall sider enn det som er anbefalt?

Motif analyserer bildesamlingen du starter med, og anbefaler en boklengde basert på hvor mange bilder du har samt kvaliteten på dem. Anbefalingen vises på Boklengde-siden. 

Du kan utføre følgende handlinger på Boklengde-siden: 

 • Juster boklengden (fra 20 til 100 sider)
 • Inkluder flere bilder (hvis Motif anbefalte færre enn du ønsket)
 • Velg en annen pris (som passer budsjettet ditt) 

Sideantallet, antall bilder og pris justeres når du utfører endringer med denne siden.

Kan jeg spre ett bilde over to sider?

Ja. Du kan gjøre dette ved å forstørre bildet manuelt, slik at det er spredt over to sider. Følg disse trinnene:

 • Trinn 1: Plasser de valgte på siden (kontra i Bildeskuffen).
 • Trinn 2: Hold pekeren over kanten på bildet du vil forstørre. Du ser håndtaket som brukes til å endre størrelsen på bilder.
 • Trinn 3: Klikk og dra håndtaket mot den andre siden.
 • Trinn 4: Alle bilder på den andre siden endrer størrelse når du forstørrer det bildet du arbeider med. Disse bildene kan slettes ved å markere dem og klikke på Papirkurv-symbolet. 

Merk at området mellom de to sidene (dvs. midten) blir en del av bokbindingen. Dette betyr at du mister omtrent 1,27 cm /0.5" av bildet. Unngå å plassere kropper, ansikter, tekst eller objekter i dette området. Landskapsbilder fungerer best.

I fremtidige Motif-versjoner, kommer vi til å angi forhåndsinnstilte dobbeltsidige oppsett.

Hvordan legger jeg til bilder i et prosjekt jeg har allerede begynt på?

Hvis du arbeider i macOS High Sierra (10.13), følger du disse trinnene:

 • Trinn 1: Lukk prosjektet med Ferdig-knappen.
 • Trinn 2: Dra et album, minne eller flere bilder til Motif-prosjektet i Mine prosjekter-delen i venstre sidepanel i Bilder. 

Hvis du arbeider i macOS Mojave (10.14), følger du disse trinnene: 

 • Dra et album, minne eller flere bilder til Motif-prosjektet, som vist i Mine prosjekter-delen, i venstre sidepanel i Bilder.
 • Dra et album til et åpent Motif-prosjekt i hovedvinduet.
 • Kopier og lim inn et album, minne eller flere bilder til et åpent Motif-prosjekt i hovedvinduet.

I alle tilfellene ovenfor vises nye bilder i Bildeskuffen hvis «Nylige tillegg»-filteret er aktivt.

Hvordan fjerner jeg bilder fra prosjekt jeg har begynt på?

For øyeblikket er det ikke mulig å fjerne bilder fra et prosjekt. Det er mulig at denne funksjonen legges til i fremtidige utgaver.

Hvordan kan jeg bla gjennom bildene mine for å se alle bildene i et bildeprosjekt?

Du kan bla gjennom bildene i Bildeskuffen nederst på Motif-skjermen ved å dra på styreflaten, navigere med musen eller bruke det grå rullefeltet nederst på Bildeskuffen.