Hantera projekt

Så här hanterar du sparade projekt(0:47)

Alla dina nya projekt sparas automatiskt. 

  1. Klicka på hemknappen längst upp till vänster i projektvyn. 
  2. Då kommer du till skärmen My Projects (Mina projekt). Du hittar alla dina sparade projekt här. 
  3. Gå tillbaka till redigeringspanelen i ett sparat projekt genom att trycka på projektet eller den inringade Info-ikonen i det nedre högra hörnet. 
  4. Info-ikonen öppnar en popupmeny där du kan redigera, duplicera, byta namn på eller ta bort projektet. 

Om du vill experimentera med olika designer föreslår vi att du skapar en dubblett för att spara tidigare formatering i projektet som en säkerhetskopia.