Redigera projekt

Så här utformar du ditt projekt(1:09)

Vi tar en titt på element som kompletterar bokens stil.

  1. Lägg till ytterligare stil på en eller flera sidor i projektet genom att trycka på valfri sida och sedan på Stil-ikonen i redigeringsmenyn längst ned. 
  2. Style-menyn visas längst ned på sidan med alternativen Colors (Färger), Patterns (Mönster) och Apply To (Tillämpa på). 
  3. Klicka på Colors för att visa vilken uppsättning färger du kan använda i dina layouter. De första färgerna sammanfaller med huvudfärgerna i det tema du har valt. 
  4. Klicka på Patterns för att se vilka mönsteralternativ det finns för det tema du har valt. Patterns gäller inte för temana Portfolio och Image Conscious. 
  5. Med Apply To kan du ändra färg eller mönster för olika sidkombinationer. 
  6. Tillämpa stiländringar genom att trycka på Done (Klar) i det nedre högra hörnet. Tryck på Cancel (Avbryt) längst ned till vänster om du vill återgå till din ursprungliga stil.