Redigera projekt

Så här placerar du bilder(1:16)

Nu tar vi en titt på hur du placerar och ordnar dina bilder. 

  1. Tryck på ikonen Images (Bilder) i redigeringsmenyn längst ned på projektredigeringsskärmen för att visa redigeraren för bildplacering. 
  2. Ett urval av bilder visas längst ned på skärmen. Det är din Image Tray (bildbricka). 
  3. Tryck bara på en och dra den till en öppen ram eller ersätt en valfri bild på sidan. 
  4. Med hjälp av filtermenyn längst ned i fältet kan du se alla tillgängliga bilder, endast Placed Images (placerade bilder) som används och Unplaced Images (placerade bilder) som du antingen har tagit bort eller som inte fick plats i din bok.
  5. Lägg till fler bilder direkt från andra minnen eller album genom att välja Add Images (Lägg till bilder) i filtermenyn.
  6. Ta bort en bild genom att trycka på den och hålla in tills uppmaningen att radera visas. 
  7. Tryck på en bild för att aktivera Single Image Editor (bildredigeraren för en enstaka bild). Zooma in och ut i en bild med fingrarna i en enkel klämmande eller utspridande rörelse på din iPhone- eller iPad-skärm. 
  8. Flytta runt bilden med fingret i redigeringsramen. 
  9. Tryck på Klar för att spara eventuella ändringar.