Redigera projekt

Så här redigerar du text(0:55)

Nu ska vi utforma text i ditt fotoprojekt. Du kan lägga till text på nästan alla sidor i din bok. 

  1. Välj en sida och tryck sedan på Layouts. Välj sedan önskat alternativ för textlayout. 
  2. Lägg till önskad text. 
  3. Tryck på texten om du vill ändra stilen för den. 
  4. Textredigeraren visas med din befintliga text. 
  5. Justera text i avsnittet Content (Innehåll). 
  6. Tryck på Style-ikonen för att ändra teckensnitt, vikt, storlek, stil, textfärg och textjustering.