Redigera projekt

Så här utformar du sidlayouter(1:06)

Du kan ändra design och layout för nästan vilken sida som helst i ditt fotoprojekt. 

  1. Ändra layouten på framsidan/baksidan, skyddsomslaget eller en enskild sida genom att trycka på sidnumret eller kanten på sidan. Tryck sedan på ikonen Layouts för att se tillgängliga alternativ.
  2. Ändra siddesignen genom att trycka på önskad layout. 
  3. Layoutalternativ inkluderar olika beskärningar, grupperingar, bild/text-kombinationer, endast text och tomma sidor. 
  4. Justera antalet bilder på sidan genom att trycka på etiketten längst ned i mitten.
  5. Du kan lägga till text på nästan alla sidor i din bok. Välj en sida och tryck sedan på Layouts. Välj sedan önskat alternativ för textlayout. 
  6. Du kan ha max nio bilder per sida. Fotoböcker kan variera i storlek från så få som 20 bilder till så många som 500 – eller 20 till 100 sidor. Det är upp till dig.