Redigera projekt

Ytterligare alternativ(1:37)

Ytterligare alternativ: Så här ändrar du bokformat eller -tema och förhandsgranskar din bok 

Gör ännu fler justeringar genom att trycka på ikonen Options (Alternativ) i det nedre högra hörnet. Här kan du lägga till uppslag, förhandsgranska boken, ändra bokformat eller ändra tema. Den guidade turen finns också här. 

  1. Låt oss titta närmre på hur du kan ändra en boks format och tema efter att du har startat ditt projekt. 
  2. Tryck på Change Book Format (Ändra bokformat). Bläddra och tryck på önskat format. Nu kommer din bok att visas i det nya formatet. 
  3. Du kan även ändra projektets utseende genom att trycka på Change Theme (Ändra tema).  
  4. Du kommer att se att ditt projekt visas i förhandsgranskningen för tillgängliga format och teman. 
  5. Tryck bara på temat. 
  6. Välj antingen Preserve Layouts (Bevara layouter) för att bevara din nuvarande formatering eller Reflow Project (Omordna projekt) för att experimentera med en helt ny sidlayout. Omordna projekt tar bort all text och formatering som du tidigare har skapat, så använd denna funktion försiktigt. Eller duplicera ditt aktuella projekt som en säkerhetskopia innan du omordnar det. 
  7. När du har redigerat färdigt projektet trycker du på Preview Book (Förhandsgranska bok) för att se hela ditt projekt utanför redigeringsskärmarna. Tryck på Done (Klar) för att återgå till projektredigeringsskärmen om du vill göra fler ändringar. 
  8. Om du är nöjd med det slutliga projektet klickar du på Checkout (Kassa) för att göra din beställning.