Redigera projekt

Välj bilder och tema(1:16)

 1. Välj innehållet för din fotobok under Memories (Minnen) eller Albums.  
 2. Motif börjar genast analysera alla bilder genom en bildbehandlingsprocess. 
 3. Du kan även hoppa över den här processen och välja bilder manuellt, eller förlita dig på bildbehandlingens magi. Tryck sedan på enstaka bilder för att välja eller utesluta dem från fotoboken. Det är helt upp till dig.  
 4. Bildbehandlingen söker efter de bästa bilderna baserat på olika estetiska kriterier och tar bort eventuella dubbletter. 
 5. Nu är det dags att vara kreativ och välja ett Theme (tema) för ditt projekt. 
 6. Dina utvalda bilder visas redan i exemplen, så välj det tema som bäst representerar din berättelse och din stil. Det finns teman som passar en mängd olika projekt. Varje tema innehåller unika mönster, bakgrundsfärger, teckensnitt och bild/text-kombinationer. 
 7. Om det här är ditt första projekt med Motif dyker det upp en guidad tur. Välj den om du vill att vi ska gå igenom processen. Annars kan du välja Skip For Now (hoppa över för tillfället), eller bara trycka på krysset i det övre högra hörnet på skärmen och göra som du vill.

Översikt över projektredigeringspanelen(0:45)

 1. När du har valt temat för ditt fotoprojekt kommer du till huvudvyn i projektredigeraren. 
 2. Du hittar Home-länken i det övre vänstra hörnet av det blå fältet. Du kan nog gissa var du hamnar om du trycker på den. Du hittar även dina projekt där.
 3. Du hittar länken till Checkout (kassan) längst upp till höger. Om du är nöjd med ditt projekt kan du checka ut för att skicka det till produktion. 
 4. Längst ned på sidan hittar du fem ikoner som kan hjälpa dig skapa din bok: Images (Bilder), Style (Stil), Layouts, Arrange (Ordna) och Options (Alternativ). 

Vi förklarar dem närmre i nästa videoklipp.

Så här placerar du bilder(1:16)

Nu tar vi en titt på hur du placerar och ordnar dina bilder. 

 1. Tryck på ikonen Images (Bilder) i redigeringsmenyn längst ned på projektredigeringsskärmen för att visa redigeraren för bildplacering. 
 2. Ett urval av bilder visas längst ned på skärmen. Det är din Image Tray (bildbricka). 
 3. Tryck bara på en och dra den till en öppen ram eller ersätt en valfri bild på sidan. 
 4. Med hjälp av filtermenyn längst ned i fältet kan du se alla tillgängliga bilder, endast Placed Images (placerade bilder) som används och Unplaced Images (placerade bilder) som du antingen har tagit bort eller som inte fick plats i din bok.
 5. Lägg till fler bilder direkt från andra minnen eller album genom att välja Add Images (Lägg till bilder) i filtermenyn.
 6. Ta bort en bild genom att trycka på den och hålla in tills uppmaningen att radera visas. 
 7. Tryck på en bild för att aktivera Single Image Editor (bildredigeraren för en enstaka bild). Zooma in och ut i en bild med fingrarna i en enkel klämmande eller utspridande rörelse på din iPhone- eller iPad-skärm. 
 8. Flytta runt bilden med fingret i redigeringsramen. 
 9. Tryck på Klar för att spara eventuella ändringar.

Så här utformar du ditt projekt(1:09)

Vi tar en titt på element som kompletterar bokens stil.

 1. Lägg till ytterligare stil på en eller flera sidor i projektet genom att trycka på valfri sida och sedan på Stil-ikonen i redigeringsmenyn längst ned. 
 2. Style-menyn visas längst ned på sidan med alternativen Colors (Färger), Patterns (Mönster) och Apply To (Tillämpa på). 
 3. Klicka på Colors för att visa vilken uppsättning färger du kan använda i dina layouter. De första färgerna sammanfaller med huvudfärgerna i det tema du har valt. 
 4. Klicka på Patterns för att se vilka mönsteralternativ det finns för det tema du har valt. Patterns gäller inte för temana Portfolio och Image Conscious. 
 5. Med Apply To kan du ändra färg eller mönster för olika sidkombinationer. 
 6. Tillämpa stiländringar genom att trycka på Done (Klar) i det nedre högra hörnet. Tryck på Cancel (Avbryt) längst ned till vänster om du vill återgå till din ursprungliga stil.

Så här utformar du sidlayouter(1:06)

Du kan ändra design och layout för nästan vilken sida som helst i ditt fotoprojekt. 

 1. Ändra layouten på framsidan/baksidan, skyddsomslaget eller en enskild sida genom att trycka på sidnumret eller kanten på sidan. Tryck sedan på ikonen Layouts för att se tillgängliga alternativ.
 2. Ändra siddesignen genom att trycka på önskad layout. 
 3. Layoutalternativ inkluderar olika beskärningar, grupperingar, bild/text-kombinationer, endast text och tomma sidor. 
 4. Justera antalet bilder på sidan genom att trycka på etiketten längst ned i mitten.
 5. Du kan lägga till text på nästan alla sidor i din bok. Välj en sida och tryck sedan på Layouts. Välj sedan önskat alternativ för textlayout. 
 6. Du kan ha max nio bilder per sida. Fotoböcker kan variera i storlek från så få som 20 bilder till så många som 500 – eller 20 till 100 sidor. Det är upp till dig. 

Så här ordnar du projektsidor(0:32)

Du kan ordna fotouppslag i ditt projekt.

 1. Tryck på ikonen Arrange (Ordna) längst ned på skärmen på projektredigeringssidan. 
 2. Med en enkel lång tryckning på ett uppslag kan du dra det vart du vill.
 3. Välj det uppslag som du vill ordna och tryck sedan på menyn Options (Alternativ) längst ned på sidan för att lägga till, duplicera eller ta bort uppslag.

Ytterligare alternativ(1:37)

Ytterligare alternativ: Så här ändrar du bokformat eller -tema och förhandsgranskar din bok 

Gör ännu fler justeringar genom att trycka på ikonen Options (Alternativ) i det nedre högra hörnet. Här kan du lägga till uppslag, förhandsgranska boken, ändra bokformat eller ändra tema. Den guidade turen finns också här. 

 1. Låt oss titta närmre på hur du kan ändra en boks format och tema efter att du har startat ditt projekt. 
 2. Tryck på Change Book Format (Ändra bokformat). Bläddra och tryck på önskat format. Nu kommer din bok att visas i det nya formatet. 
 3. Du kan även ändra projektets utseende genom att trycka på Change Theme (Ändra tema).  
 4. Du kommer att se att ditt projekt visas i förhandsgranskningen för tillgängliga format och teman. 
 5. Tryck bara på temat. 
 6. Välj antingen Preserve Layouts (Bevara layouter) för att bevara din nuvarande formatering eller Reflow Project (Omordna projekt) för att experimentera med en helt ny sidlayout. Omordna projekt tar bort all text och formatering som du tidigare har skapat, så använd denna funktion försiktigt. Eller duplicera ditt aktuella projekt som en säkerhetskopia innan du omordnar det. 
 7. När du har redigerat färdigt projektet trycker du på Preview Book (Förhandsgranska bok) för att se hela ditt projekt utanför redigeringsskärmarna. Tryck på Done (Klar) för att återgå till projektredigeringsskärmen om du vill göra fler ändringar. 
 8. Om du är nöjd med det slutliga projektet klickar du på Checkout (Kassa) för att göra din beställning. 

Så här redigerar du en enskild bild(0:43)

Du kan redigera alla bilder i ditt projekt i bildredigeraren. 

 1. Tryck bara på en bild, så dyker bildredigeraren upp. 
 2. Tryck på en annan bild från bildbrickan nedan för att ersätta en bild i layouten.  
 3. Zooma in eller ut i bildramen genom att klämma ihop eller sprida ut fingrarna. Svep fingret till vänster eller höger, upp eller ned för att få bilden så som du vill ha den. 
 4. Tryck på Effects (Effekter) för att tillämpa ett anpassat utseende på bilden. 
 5. Tryck på Done (Klar) för att tillämpa ändringarna på bilden. 

Så här redigerar du text(0:55)

Nu ska vi utforma text i ditt fotoprojekt. Du kan lägga till text på nästan alla sidor i din bok. 

 1. Välj en sida och tryck sedan på Layouts. Välj sedan önskat alternativ för textlayout. 
 2. Lägg till önskad text. 
 3. Tryck på texten om du vill ändra stilen för den. 
 4. Textredigeraren visas med din befintliga text. 
 5. Justera text i avsnittet Content (Innehåll). 
 6. Tryck på Style-ikonen för att ändra teckensnitt, vikt, storlek, stil, textfärg och textjustering.