Beställ Hantera beställningar

Hantera beställningar

Jag vill beställa flera kopior av de bildprojekt som jag redan har skapat. Hur kan jag ändra mängden i en befintlig beställning? 

Du kan ändra antalet i din beställning på följande sätt:

  1. När du har angett betalningsinformation på sidan 4/5 i kassan klickar du på Fortsätt
  2. Du kommer då till sidan 5/5 i kassan. Till höger på samma sida kan du ange det faktiska beställningsantalet i motsvarande ruta. 
  3. Klicka på Uppdatera för att uppdatera beställningsantalet.  

Därifrån kan du fortsätta att klicka på Beställ med det uppdaterade antalet för beställningen. 

Hur kan jag beställa flera böcker och grafikkort i en beställning? 

Det är för närvarande inte möjligt. Vi beklagar besväret. Du kan inte beställa flera olika böcker samtidigt, men du kan beställa flera kopior av samma bok.

Hur kan jag beställa en bok jag redan har skapat igen?

Gå till Bilder och välj det Motif-projekt som du vill beställa igen, i avsnittet Mina projekt i sidpanelen för Bilder.

När projektet har öppnats klickar du på knappen Gå till kassan och slutför betalningsprocessen.