Redigera projekt Redigera text

Redigera text

Kan jag lägga till en sida med bara text i min bildbok?

Ja, du kan följa dessa steg för att lägga till en sida med bara text: 

 • Steg 1: Ta bort alla bilder (eller bildplatshållare) från sidan genom att markera bilden och klicka på papperskorgsikonen.
 • Steg 2: Klicka på ikonen Lägg till Textblock i hörnet under projektsidan.
 • Steg 3: Håll markören nära kanten av textrutan för att visa handtaget. Klicka och dra i handtaget för att ändra textrutans storlek och fylla sidan.
 • Steg 4: Lägg till önskad text. I Motif-textredigeraren kan du ändra teckensnitt, storlek, färg, avstånd och justering för texten. 

Lägga till och ta bort text

 1. Om du vill lägga till text i din layout klickar du på Aa-ikonen i det nedre hörnet under ditt projekt.
 2. En textruta och en redigeringskontrollpanel visas då på sidan. 
 3. Klicka i textrutan för att skriva in text. 
 4. Klicka utanför rutan för att dölja ramen och kontrollpanelen.
 5. Om du vill ta bort textrutan klickar du på texten för att visa rutan och kontrollpanelen.
 6. Klicka papperskorgsikonen i kontrollpanelens nedre högra hörn, så försvinner textrutan. 
 7. Klicka AA-ikonen för att skapa en ny textruta. Vi tar dig igenom processen igen i videodemonstrationen. 

Så här flyttar du textrutor

 1. Om du vill flytta en textruta kan du dra och släppa textrutan till en annan plats.
 2. Textrutan kan placeras över eller under en bild, till vänster eller höger om bilden eller på själva bilden

Alternativt kan du även följa dessa steg för att flytta texten till en annan plats.

 1. Klicka direkt på texten. En textruta och en redigeringskontrollpanel visas då på sidan.
 2. I redigeringskontrollpanelen klickar du på kryssikonen ovanför papperskorgsikonen. 
 3. En kryssikon visas i textrutan. Klicka och dra den här kryssikonen. Textrutan kommer att följa med rörelsen till önskad plats. 

Så här ändrar du storlek på textrutor

 1. Om du vill ändra en textrutas storlek eller form för du musen över textrutans kant. 
 2. När den har passerat kanten förvandlas markören till ett handtag, ochen kantlinje visas. 
 3. Klicka och dra i handtaget , så följer kantlinjen din rörelse och indikerar textrutans nya storlek och form.
 4. Textens position i textrutan rättar sig automatiskt efter textrutans form.

Observera: 

 • Om du förstorar textrutan får du mer utrymme till mer text. 
 • Genom att minska textrutans storlek minskar textutrymmet. 

Så här ändrar du textens typsnitt, storlek och färg

 1. Klicka på och markera texten som du vill ändra.
 2. I kontrollpanelen klickar du i rutan Välj typsnittoch väljer det typsnitt som du föredrar. 
 3. Klicka i rutan Välj teckengrovlek eller Lutning för att se vilka grovlekar och stilar som finns tillgängliga för det aktuella typsnittet. 
 4. Om du vill ändra teckenstorlek  klickar du på  ? eller ? i teckenstorleksrutan. Du kan även välja att skriva in siffran och sedan trycka på retur/enter.
 5. För att ändra teckenfärg  klickar och drar du för att välja den text du vill ändra färg på. Klicka i rutan Välj typsnittsfärg för att välja en färgremsa.
 6. Alternativt kan du även välja Anpassa färg längst ner för att visa färghjulet. 
 7. Klicka  på en färg. Stäng rutan. Klicka utanför textrutan. Texten ska nu ha den färg som du nyss valde.  

Så här justerar du horisontalt och vertikalt ordavstånd

 1. Klicka på och markera texten som du vill ändra.
 2. I kontrollpanelen klickar du på ? eller ? höger om rutan Justera lodrätt radavstånd för att ändra radavståndet. Du kan också ange siffran här och sedan trycka på retur/enter.
 3. Klicka ? eller ? till höger om rutanJustera horisontalt ordavstånd för att ändra bokstavsavståndet. Du kan också ange siffran här och sedan trycka på retur/enter.

Så här ändrar du textjustering

 1. Placera texten till vänster, i mitten eller till höger genom att klicka i en av de tre översta rutorna för att Justera stycke om du vill justera texten horisontellt. 
 2. Placera texten upptill, i mitten eller nedtill i textrutan genom att klicka i en av de tre nedersta rutorna förstycken om du vill justera texten vertikalt. 

Så här skapar du ett textöverlägg 

 1. Överlappande text på en bild kan ge upphov till starka, mångsidiga och intressanta visuella effekter, och förbättra ditt fotoprojekts övergripande sidlayout. 
 2. För att placera överlappande text i en bild klickar du på  kryssikonen ovanför papperskorgsikonen.
 3. En kryssikon visas i textrutan. Klicka på och dra textrutan till önskad plats. 
 4. Sprid ut fotot tills det fyller ut hela sidan med handtagen
 5. Ändra typsnittet till en mörkare färg och välj en grövre teckengrovlek.  
 6. Öka kontrasten mellan fotot och texten genom att justera och minska fotots opacitet.  
 7. Klicka på fotot för att visa bildkontrollpanelen.
 8. Klicka på ikonen Justera bildopacitet för att minska bildens transparens något. Klicka utanför albumsidan. Texten är nu lättare att läsa över bilden.