Redigera projekt Redigera bilder

Redigera bilder

Vilka typer av bilder ger mig bäst bildkvalitet?

Filformat: Okomprimerade bildformat såsom TIFF och PNG håller bästa kvalitet (jämfört med komprimerade format som JPG). 

Upplösning: 300 dpi på angiven utskriftsstorlek ger högsta kvalitet. Om du till exempel vill ha en bild som är 10 tum bred måste bilden vara minst 3000 pixlar bred. 

Många bilder kommer fortfarande att bli bra med upplösningar ned till 150 dpi. Bilder under 150 dpi gör att Motif varnar för bildproblem i kassan. Du kan dock välja att ignorera varningarna. 

Tänk på att om du ska använda zoomning måste bilderna ha tillräckligt med upplösning för förstoringen. Vi kan till exempel titta på ovan nämnda bild och zooma den så att hälften av den ursprungliga bilden nu är helbild. Dessa fem tum av den ursprungliga bilden behöver också 3000 dpi (dvs. den ursprungliga bilden hade behövt vara 6000 pixlar bred). 

RGB jämfört med CMYK: Båda lägen fungerar. Båda konverteras slutligen till CMYK av rasterbildshanterarna på tryckpressarna (som gör ett utmärkt jobb)

Redigera projekt Redigera sidor

Redigera sidor

Hur lägger jag till en sida när jag har startat ett projekt? 

Du kan lägga till ett tvåsidigt uppslag genom att klicka på Plus-ikonen längst upp till höger på antingen Sidvy eller Projektvy.

 • I Sidvy läggs det nya uppslaget till efter det aktuella.
 • I Projektvy läggs det nya uppslaget till efter det valda uppslaget eller i slutet av din bok om inget uppslag har valts.

Observera följande:

 • Det går inte att lägga till uppslag i böcker som är av maxlängd (100 sidor).
 • Det går inte att lägga till uppslag efter omslaget på den bakre insidan eller baksidan.
 • Det går inte att lägga till uppslag före det främre omslaget eller den främre insidan.

Hur tar jag bort en sida när jag har startat ett projekt?

Det går inte att ta bort enskilda sidor, men du kan ta bort tvåsidiga uppslag med följande steg: 

 • Steg 1: Gå till Projektvy genom att klicka på Rutnät-ikonen längst upp till höger på Sidvy.
 • Steg 2: Välj det tvåsidiga uppslaget som du vill ta bort genom att klicka på det en gång.
 • Steg 3: Klicka på ikonen för Papperskorg i paletten under uppslaget. 

Observera: en fotobok måste bestå av minst 20 sidor. Därför går det inte att ta bort ett uppslag från en bok med 20 sidor.

Redigera projekt Redigera text

Redigera text

Kan jag lägga till en sida med bara text i min bildbok?

Ja, du kan följa dessa steg för att lägga till en sida med bara text: 

 • Steg 1: Ta bort alla bilder (eller bildplatshållare) från sidan genom att markera bilden och klicka på papperskorgsikonen.
 • Steg 2: Klicka på ikonen Lägg till Textblock i hörnet under projektsidan.
 • Steg 3: Håll markören nära kanten av textrutan för att visa handtaget. Klicka och dra i handtaget för att ändra textrutans storlek och fylla sidan.
 • Steg 4: Lägg till önskad text. I Motif-textredigeraren kan du ändra teckensnitt, storlek, färg, avstånd och justering för texten. 

Lägga till och ta bort text

 1. Om du vill lägga till text i din layout klickar du på Aa-ikonen i det nedre hörnet under ditt projekt.
 2. En textruta och en redigeringskontrollpanel visas då på sidan. 
 3. Klicka i textrutan för att skriva in text. 
 4. Klicka utanför rutan för att dölja ramen och kontrollpanelen.
 5. Om du vill ta bort textrutan klickar du på texten för att visa rutan och kontrollpanelen.
 6. Klicka papperskorgsikonen i kontrollpanelens nedre högra hörn, så försvinner textrutan. 
 7. Klicka AA-ikonen för att skapa en ny textruta. Vi tar dig igenom processen igen i videodemonstrationen. 

Så här flyttar du textrutor

 1. Om du vill flytta en textruta kan du dra och släppa textrutan till en annan plats.
 2. Textrutan kan placeras över eller under en bild, till vänster eller höger om bilden eller på själva bilden

Alternativt kan du även följa dessa steg för att flytta texten till en annan plats.

 1. Klicka direkt på texten. En textruta och en redigeringskontrollpanel visas då på sidan.
 2. I redigeringskontrollpanelen klickar du på kryssikonen ovanför papperskorgsikonen. 
 3. En kryssikon visas i textrutan. Klicka och dra den här kryssikonen. Textrutan kommer att följa med rörelsen till önskad plats. 

Så här ändrar du storlek på textrutor

 1. Om du vill ändra en textrutas storlek eller form för du musen över textrutans kant. 
 2. När den har passerat kanten förvandlas markören till ett handtag, ochen kantlinje visas. 
 3. Klicka och dra i handtaget , så följer kantlinjen din rörelse och indikerar textrutans nya storlek och form.
 4. Textens position i textrutan rättar sig automatiskt efter textrutans form.

Observera: 

 • Om du förstorar textrutan får du mer utrymme till mer text. 
 • Genom att minska textrutans storlek minskar textutrymmet. 

Så här ändrar du textens typsnitt, storlek och färg

 1. Klicka på och markera texten som du vill ändra.
 2. I kontrollpanelen klickar du i rutan Välj typsnittoch väljer det typsnitt som du föredrar. 
 3. Klicka i rutan Välj teckengrovlek eller Lutning för att se vilka grovlekar och stilar som finns tillgängliga för det aktuella typsnittet. 
 4. Om du vill ändra teckenstorlek  klickar du på  ? eller ? i teckenstorleksrutan. Du kan även välja att skriva in siffran och sedan trycka på retur/enter.
 5. För att ändra teckenfärg  klickar och drar du för att välja den text du vill ändra färg på. Klicka i rutan Välj typsnittsfärg för att välja en färgremsa.
 6. Alternativt kan du även välja Anpassa färg längst ner för att visa färghjulet. 
 7. Klicka  på en färg. Stäng rutan. Klicka utanför textrutan. Texten ska nu ha den färg som du nyss valde.  

Så här justerar du horisontalt och vertikalt ordavstånd

 1. Klicka på och markera texten som du vill ändra.
 2. I kontrollpanelen klickar du på ? eller ? höger om rutan Justera lodrätt radavstånd för att ändra radavståndet. Du kan också ange siffran här och sedan trycka på retur/enter.
 3. Klicka ? eller ? till höger om rutanJustera horisontalt ordavstånd för att ändra bokstavsavståndet. Du kan också ange siffran här och sedan trycka på retur/enter.

Så här ändrar du textjustering

 1. Placera texten till vänster, i mitten eller till höger genom att klicka i en av de tre översta rutorna för att Justera stycke om du vill justera texten horisontellt. 
 2. Placera texten upptill, i mitten eller nedtill i textrutan genom att klicka i en av de tre nedersta rutorna förstycken om du vill justera texten vertikalt. 

Så här skapar du ett textöverlägg 

 1. Överlappande text på en bild kan ge upphov till starka, mångsidiga och intressanta visuella effekter, och förbättra ditt fotoprojekts övergripande sidlayout. 
 2. För att placera överlappande text i en bild klickar du på  kryssikonen ovanför papperskorgsikonen.
 3. En kryssikon visas i textrutan. Klicka på och dra textrutan till önskad plats. 
 4. Sprid ut fotot tills det fyller ut hela sidan med handtagen
 5. Ändra typsnittet till en mörkare färg och välj en grövre teckengrovlek.  
 6. Öka kontrasten mellan fotot och texten genom att justera och minska fotots opacitet.  
 7. Klicka på fotot för att visa bildkontrollpanelen.
 8. Klicka på ikonen Justera bildopacitet för att minska bildens transparens något. Klicka utanför albumsidan. Texten är nu lättare att läsa över bilden. 

Redigera projekt Layout

Layout

Hur många bilder tillåts som mest på en enda sida i en Motif-fotobok? 

Manuellt går det att lägga till 36 bilder på en sida. Det automatiska Motif-layoutflödet ger en förinställd layout för nio bilder.

Hur många bilder kan totalt användas i en bildbok?

Hur många bilder som kan placeras på en sida (med autoflöde) eller som rekommenderas för en sida (utan autoflöde) beror på det valda temat. Vissa teman har ett lägre antal bilder (1–4) medan andra tillåter fler (4–9). 

Böcker har en maxlängd på 100 sidor, så de kan hantera allt från 100–900 bilder. En typisk bok innehåller mellan 200 och 400 bilder.

Hur många bilder kan max användas i en Motif-kalender?

Det maximala antalet beror på temat du väljer. Det genomsnittliga är omkring 96 totalt eller 8 bilder per månad. Det finns en sida för varje månad.

Kan jag ändra hur många bilder som är tillåtna på varje sida av det bildprojekt som jag arbetar med?

Självklart. Följ bara dessa steg:

 • Steg 1: Klicka på ikonen Ändra layout under bildprojektet. Den finns bredvid ikonen Lägg till Textblock Aa.
 • Steg 2: Använd det övre knappfältet och välj hur många bilder du vill ha för varje sida. Klicka på Tillämpa i det övre högra hörnet.

Alternativt kan du dra ytterligare en bild till sidan och utforska de föreslagna placeringsalternativen för den nya bilden.

Kan jag använda färre än det rekommenderade antalet sidor?

Motif analyserar bildsamlingen du börjar med och rekommenderar en boklängd baserat på hur många bilder den innehåller och hur kvaliteten är. Rekommendationen presenteras på sidan Boklängd

Du kan utföra följande åtgärder på sidan Boklängd

 • Justera bokens längd (20–100 sidor)
 • Ta med fler bilder (om Motif rekommenderar färre än du önskar)
 • Välja ett annat pris (för att hålla dig inom din budget) 

Antal sidor, antal bilder och pris justeras i och med att du gör ändringar från den här sidan.

Kan jag sprida en enskild bild över två sidor?

Ja. Du kan göra det genom att manuellt förstora bilden över båda sidorna. Följ dessa steg: 

 • Steg 1: Placera den valda bilden på sidan (eller i bildfacket).
 • Steg 2: Håll markören över kanten på den bild som du vill förstora. Då visas handtaget som används för att ändra storlek på bilder.
 • Steg 3: Klicka och dra handtaget i riktning mot den andra sidan.
 • Steg 4: Bilder på den andra sidan ändrar storlek när du förstorar den du jobbar med. Du kan ta bort dessa bilder genom att markera dem och klicka på papperskorgen

Tänk på att området mellan de två sidorna (dvs. mitten) blir en del av bokbindningen. Det betyder att du förlorar omkring 1,27 cm av bilden. Undvik att placera kroppar, ansikten, texter eller objekt i detta område. Naturbilder fungerar bäst.

I kommande Motif-versioner planerar vi att ha tvåsidiga layouter som förinställning.

Hur lägger jag till bilder i ett projekt som jag redan har startat?

Följ dessa steg om du jobbar i macOS High Sierra (10.13):

 • Steg 1: Stäng projektet med hjälp av knappen Klart.
 • Steg 2: I Bilder drar du ett album, minne eller urval av bilder till ditt Motif-projekt i avsnittet Mina projekt i den vänstra sidpanelen för Bilder. 

Om du arbetar i macOS Mojave (10.14) följer du något av följande steg: 

 • Dra ett album, minne eller urval av bilder till ditt Motif-projekt enligt vad som visas i avsnittet Mina projekt i den vänstra sidpanelen för Bilder.
 • Dra ett album till ett öppet Motif-projekt i huvudfönstret.
 • Kopiera och klistra in ett album, minne eller urval av bilder i ett öppet Motif-projekt i huvudfönstret.

I alla ovan nämnda fall visas nya bilder i bildfacket om filtret Senaste tillägg är aktivt.

Hur tar jag bort bilder från ett projekt när jag har startat?

För närvarande finns det inget sätt att ta bort bilder från ett projekt. Den funktionen kan läggas till i framtiden.

Hur kan jag bläddra igenom mina bilder för att se alla bilder i ett bildprojekt?

Du kan bläddra igenom dina bilder i bildfacket längst ned på Motif-skärmen genom att svepa på styrplattan, navigera med musen eller använda den grå rullningslisten längst ned i bildfacket.