Zarzadzanie projektem

Zapisywanie projektu

Gdzie są moje albumy ze zdjęciami Motif, kalendarze i zapisane karty? 

Możesz być spokojny, bo wszystkie twoje projekty Motif będą automatycznie zapisywane w Moich Projektach w aplikacji Zdjęcia, w czasie gdy edytujesz projekty. Będą tam zapisywane tak długo, jak będą w Zdjęciach na Twoim komputerze Apple. W celu znalezienia zapisanego projektu Motif wykonaj następujące kroki:  

  1. Waplikacji Apple Zdjęcia przejdź do Projektów wpasku po lewej. Kliknij Moje Projekty. 
  2. Wybierz album stworzony w Motif. Ma niebieską ikonę logo Motif i nazwę, którą mu przypisano.
  3. Kliknij przycisk „Otwórz”. Przekieruje Cię to do wybranego projektu Motif.

Jak długo mogę przechowywać zapisane albumy, kalendarze i kartki?

Nie ma żadnego ograniczenia czasowego dla przechowywania projektów zapisanych w rozszerzeniu Motif. Rozszerzenie Motif zawiera odwołania do obrazów w bibliotece aplikacji Zdjęcia, dlatego z projektami nic się nie stanie, dopóki obrazy pozostają w tej bibliotece. 

Pamiętaj jednak, że rozszerzenie Motif nie kopiuje obrazów wykorzystywanych w projektach. Usunięcie obrazów z aplikacji Zdjęcia spowoduje usunięcie ich również z projektów w rozszerzeniu Motif.