Zarzadzanie projektem

Usuwanie projektu

Jak usunąć projekt utworzony w ramach ćwiczeń?

W części Moje projekty na pasku bocznym w aplikacji Zdjęcia wybierz projekt albo projekty rozszerzenia Motif, które chcesz usunąć. Naciśnij klawisz „Delete” i odpowiedz na okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie.

Możesz też przejść do części Moje projekty na pasku bocznym, kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę projektu i wybrać opcję Usuń projekt w menu kontekstowym. Następnie odpowiedz na okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie.