Zarzadzanie projektem

Zapisywanie projektu

Gdzie są moje albumy ze zdjęciami Motif, kalendarze i zapisane karty? 

Możesz być spokojny, bo wszystkie twoje projekty Motif będą automatycznie zapisywane w Moich Projektach w aplikacji Zdjęcia, w czasie gdy edytujesz projekty. Będą tam zapisywane tak długo, jak będą w Zdjęciach na Twoim komputerze Apple. W celu znalezienia zapisanego projektu Motif wykonaj następujące kroki:  

  1. Waplikacji Apple Zdjęcia przejdź do Projektów wpasku po lewej. Kliknij Moje Projekty. 
  2. Wybierz album stworzony w Motif. Ma niebieską ikonę logo Motif i nazwę, którą mu przypisano.
  3. Kliknij przycisk „Otwórz”. Przekieruje Cię to do wybranego projektu Motif.

Jak długo mogę przechowywać zapisane albumy, kalendarze i kartki?

Nie ma żadnego ograniczenia czasowego dla przechowywania projektów zapisanych w rozszerzeniu Motif. Rozszerzenie Motif zawiera odwołania do obrazów w bibliotece aplikacji Zdjęcia, dlatego z projektami nic się nie stanie, dopóki obrazy pozostają w tej bibliotece. 

Pamiętaj jednak, że rozszerzenie Motif nie kopiuje obrazów wykorzystywanych w projektach. Usunięcie obrazów z aplikacji Zdjęcia spowoduje usunięcie ich również z projektów w rozszerzeniu Motif.

Usuwanie projektu

Jak usunąć projekt utworzony w ramach ćwiczeń?

W części Moje projekty na pasku bocznym w aplikacji Zdjęcia wybierz projekt albo projekty rozszerzenia Motif, które chcesz usunąć. Naciśnij klawisz „Delete” i odpowiedz na okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie.

Możesz też przejść do części Moje projekty na pasku bocznym, kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę projektu i wybrać opcję Usuń projekt w menu kontekstowym. Następnie odpowiedz na okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie.

Zarzadzanie projektem

Moje projekty zostały nieoczekiwanie zablokowane i przerwane. Co mam zrobić?

W przypadku zawieszenia się aplikacji Zdjęcia w systemie macOS albo rozszerzenia Motif można wymusić zamknięcie aplikacji Zdjęcia, przytrzymując wciśnięte klawisze „Command” i „Option” i naciskając klawisz „Escape”.

Starsze wersje rozszerzenia Motif nie były kompatybilne z systemem macOS Mojave i mogą powodować awarie. W przypadku wystąpienia awarii proszę skontaktować się z Dzialem Obslugi Klienta Motif, aby uzyskac pomoc.