Redigere prosjekt Rediger bilder

Rediger bilder

Hvilke typer bilder gir den beste bildekvaliteten? 

Filformater: Ukomprimerte bildeformater, for eksempel TIFF og PNG, gir den beste kvaliteten (sammenlignet med komprimerte formater som JPG). 

Oppløsning: Du får best kvalitet hvis størrelsen på utdataene er 300 ppt. Hvis du for eksempel vil at et bilde skal være ti tommer bredt, må bredden på det bildet være minst 3000 piksler. 

Mange bilder reproduseres fortsatt med gode resultater med en oppløsning på kun 150 ppt. Bilder med mindre enn 150 ppt fører til at Motif gir varsler om dårlig bildekvalitet i kassen. Du kan ignorere advarslene hvis du vil. 

Vær oppmerksom på at zooming av bilder krever at de har høy nok oppløsning til å støtte forstørring. Du kan for eksempel zoome inn på bildet som vi nevnte ovenfor, slik at halvparten av det originale bildet nå fyller hele rammen. Disse fem tommene av det originale bildet trenger også 300 ppt (dvs. det opprinnelige bildet må ha en bredde på 6000 piksler). 

RGB kontra CMYK: Begge modusene fungerer. Begge konverteres til slutt til CMYK av RIP-enheter på trykkpressene (som gjør en god jobb).