Redigere prosjekt Rediger tekst

Rediger tekst

Kan jeg legge til en side som kun har tekst, i bildeboken?

Ja, kan du følge disse trinnene for å legge til en side med kun tekst: 

 • Trinn 1: Slett bilder (eller bildeplassholdere) fra siden ved å velge bildet og klikke på papirkurv-symbolet.
 • Trinn 2: Klikk på Legg til tekstblokk-symbolet i hjørnet under prosjektet. 
 • Trinn 3: Hold musepekeren nær kanten av tekstboksen for å se håndtaket. Klikk på og dra håndtaket for å endre størrelsen på tekstboksen, slik at den fyller hele siden.
 • Trinn 4: Legg til ønsket tekst. Du kan endre skrifttypen, størrelsen, fargen, mellomrom og justeringen på teksten i Motif-redigeringsprogrammet. 

Slik legger du til og sletter tekst

 1. Hvis du vil legge til tekst i oppsettet, klikker du på Aa-ikonet i nedre hjørne under prosjektet.
 2. En tekstboks vises på siden sammen med et redigeringskontrollpanel. 
 3. Klikk i tekstboksen for å skrive inn tekst. 
 4. Klikk utenfor boksen for å skjule rammen og kontrollpanelet.
 5. Hvis du vil slette tekstboksen, klikker du på teksten for å vise boksen og kontrollpanelet.
 6. Klikk papirkurvikonet i nedre høyre hjørne av kontrollpanelet, så forsvinner tekstboksen. 
 7. Klikk Aa-ikonet for å opprette en ny tekstboks. Videodemonstrasjonen vår vil lede deg gjennom prosessen på nytt. 

Slik flytter du tekstbokser

 1. Hvis du vil flytte en tekstboks, kan du dra og slippe tekstboksen til et annet sted.
 2. Tekstboksen kan befinne seg over eller under et bilde, til venstre eller høyre for bildet, eller på toppen av bildet

Ellers kan du også bruke disse trinnene for å flytte teksten til et annet sted.

 1. Klikk på teksten direkte. En tekstboks vises på siden sammen med et redigeringskontrollpanel. 
 2. I redigeringskontrollpanelet klikker du på trådkorsikonet over papirkurvikonet.  
 3. Et trådkorsikon vises i tekstboksen. Klikk og dra dette trådkorsikonet. Tekstboksen vil følge bevegelsen til ønsket sted. 

Slik endrer du størrelse på tekstbokser

 1. Hvis du vil endre størrelsen og formen på en tekstboks, peker du musen på kanten av tekstboksen
 2. Når den er der blir pekeren forvandlet til et drahåndtak, og en kantlinje vises
 3. Klikk og dra drahåndtaket. Kantlinjen vil følge bevegelsen for å indikere tekstboksens nye størrelse og form. 
 4. Tekstens posisjon i tekstboksen blir automatisk justert iht. formen på boksen.

Vær oppmerksom på følgende: 

 • Ved å gjøre tekstboksen større kan du få mer plass til tekst. 
 • Hvis du reduserer størrelsen på tekstboksen, reduseres plassen for tekst. 

Slik endrer du skrift, størrelse og farge på tekst

 1. Klikk og merk teksten du vil endre.
 2. I kontrollpanelet klikker du på «Velg fontfamilie»-boksen, og så velger du skriften du foretrekker. 
 3. Klikk på «Velg fontvekt eller kursiv»-boksen for å velge tilgjengelig tykkelse og stil for fonten. 
 4. For å endre skriftstørrelse klikker du på ? eller ? i skriftstørrelsesboksen. Eller skriv inn nummeret, og trykk deretter enter.
 5. For å endre skriftfarge klikker du på og drar for å velge teksten du vil endre farge på. Klikk «Velg skriftfarge»-boksen for å velge en fargeprøve.
 6. Ellers kan du også velge «egendefinert farge» nederst, for å få frem fargehjulet. 
 7. Klikk på en farge. Lukk boksen. Klikk ut av tekstboksen. Teksten er nå i den nyvalgte fargen. 

Slik justerer du horisontal og vertikal ordavstand

 1. Klikk og merk teksten du vil endre.
 2. I kontrollpanelet klikker du på ? eller ? på høyre side av «Juster loddrett linjeavstand»-boksen, for å endre linjeavstanden. Eller skriv inn nummeret her, og trykk deretter enter.
 3. Klikk ? eller ? på høyre side av «Juster horisontal bokstavavstand»-boksen, for å endre bokstavavstanden. Eller skriv inn nummeret her, og trykk deretter enter.

Slik endrer du tekstjusteringen

 1. Juster teksten til venstre, mot midten eller til høyre ved å klikke på en av de tre øverste «Juster avsnitt»-boksene for horisontal tekstjustering. 
 2. Plasser tekst øverst, i midten eller nederst i tekstboksen ved å klikke på én av de nederste tre avsnittsboksene for vertikal tekstjustering. 

Slik oppretter du tekstoverlegg

 1. Når du legger tekst over et bilde, kan det skape sterke, varierte og interessante visuelle effekter, og det kan forbedre bildeprosjektets helhetsinntrykk. 
 2. Hvis du vil plassere tekst for å overlegges et bilde, klikker du på trådkorsikonet over papirkurvikonet.
 3. Et trådkorsikon vises i tekstboksen. Klikk og dra tekstboksen til ønsket sted. 
 4. Bruk drahåndtakene og dra ut bildet til det fyller hele siden. 
 5. Endre skriften til en mørkere farge, og velg en fyldigere fontvekt.
 6. Øk kontrasten mellom bildet og teksten ved å justere og redusere bildets ugjennomsiktighet.
 7. Klikk på bildet for å vise bildekontrollpanelet.
 8. Klikk på ikonet «Juster bildeugjennomsiktighet» for å redusere gjennomsiktigheten til bildet litt. Klikk utenfor albumsiden. Teksten er nå enklere å lese over bildet.