Project bewerken Tekst bewerken

Tekst bewerken

Kan ik een pagina aan mijn fotoboek toevoegen met alleen maar tekst?

Ja, dat kan. Een pagina met alleen maar tekst kun je als volgt toevoegen: 

 • Stap 1: Verwijder eventuele afbeeldingen (of plaatsaanduidingen) van de pagina door de afbeelding te selecteren en te klikken op het prullenmandpictogram.
 • Stap 2: Klik op het pictogram Tekstblok toevoegen in de hoek onder de projectpagina.
 • Stap 3: Beweeg over de rand van het tekstvak om de handgreep te zien. Klik op de handgreep en verplaats hem om het tekstvak zo groot te maken dat het de hele pagina vult.
 • Stap 4: Voeg de gewenste tekst toe. In de Motif teksteditor kun je wijzigingen aanbrengen qua lettertype, grootte, kleur, afstand en uitlijning van de tekst.

Tekst toevoegen en verwijderen

 1. Om tekst toe te voegen aan je lay-out, klik je op het Aa-icoontje beneden in de hoek onder je project.
 2. Op de pagina verschijnen een tekstvak en een bewerkingsconfiguratiescherm. 
 3. Klik in het tekstvak om tekst in te vullen. 
 4. Klik buiten het vak om het kader en configuratiescherm te verbergen.
 5. Om het tekstvak te verwijderen, klik je op de tekst om het vak en configuratiescherm te tonen.
 6. Klik op het prullenbakicoontje rechts onderaan in het configuratiescherm en het tekstvak zal verdwijnen. 
 7. Klik op het Aa-icoontje om een nieuw tekstvak te creëren. Met onze videodemonstratie kan je het proces nog eens doornemen. 

Tekstvakken verplaatsen 

 1. Je kan een tekstvak verplaatsen door het te verslepen naar een andere locatie.
 2. Het tekstvak kan zich boven of onder een afbeelding, links of rechts van de afbeelding of boven op de afbeelding bevinden

Je kan ook deze stappen volgen om de tekst naar een andere locatie te verplaatsen.

 1. Klik direct op de tekst. Op de pagina verschijnen een tekstvak en een bewerkingsconfiguratiescherm. 
 2. Klik in het configuratiescherm op het dradenkruisicoontje boven het prullenbakicoontje. 
 3. Er zal een dradenkruis verschijnen in het tekstvak. Klik op het dradenkruis en versleep het. Het tekstvak zal de beweging naar je voorkeurslocatie volgen. 

De grootte van tekstvakken aanpassen

 1. Om de grootte en vorm van een tekstvak aan te passen, beweeg je de muis buiten het tekstvak
 2. Buiten het tekstvak verandert de cursor in een sleephandje en verschijnt er een lijn
 3. Klik op het sleephandje om het te verslepen: de lijn zal je beweging volgen en de nieuwe grootte en vorm van het tekstvak aangeven. 
 4. De positie van de tekst in het tekstvak zal automatisch worden aangepast aan de vorm van het tekstvak. 

Let op:

 • Als je het tekstvak vergroot, is er meer ruimte voor tekst. 
 • Als je het tekstvak verkleint, is er minder ruimte voor tekst.

Lettertype, grootte en kleur van de tekst veranderen

 1. Klik op en highlight de tekst die je wil aanpassen.
 2. Klik in het configuratiescherm op “Lettertypefamilie kiezen” en kies het lettertype dat je wil. 
 3. Klik op “Gewicht of inslag van lettertype kiezen” om de beschikbare gewichten en inslagen voor dat lettertype te kiezen. 
 4. Om de grootte van de tekst te veranderen klik je op ? of ? in het tekstgroottevak. Je kan ook een cijfer intikken en daarna op return/enter drukken.
 5. Om de kleur van de tekst te veranderen, klik je op de tekst en versleep je de cursor om de tekst te selecteren waarvan je de kleur wil veranderen. Klik op “Tekstkleur kiezen” om een kleurstaal te selecteren.
 6. Je kan onderaan ook “Aangepaste kleur” selecteren om het kleurenwiel te tonen. 
 7. Klik op een kleur. Sluit het tekstvak. Klik buiten het tekstvak. De tekst staat nu in de geselecteerde kleur. 

Horizontale en verticale spaties aanpassen

 1. Klik op en highlight de tekst die je wil aanpassen.
 2. Klik in het configuratiescherm op ? of ? rechts van “Verticale regelafstand aanpassen” om de regelafstand te wijzigen. Je kan ook het cijfer hier intikken en daarna op return/enter drukken.
 3. Klik op ? of ? rechts van “Horizontale woordafstand” om de afstand tussen de letters aan te passen. Je kan ook het cijfer hier intikken en daarna op return/enter drukken.

De tekstuitlijning veranderen

 1. Lijn de tekst links uit, centreer de tekst of lijn de tekst rechts uit door te klikken op een van de bovenste drie “Paragraaf aligneren”-vakken voor horizontale tekstuitlijning. 
 2. Plaats tekst bovenaan, in het midden van of onderaan het tekstvak door te klikken op een van de onderste drie Paragraaf-vakken voor verticale tekstuitlijning. 

Een tekstoverlapping creëren

 1. Tekst over een afbeelding plaatsen kan een sterk, apart of interessant visueel effect hebben, en kan de algemene paginalay-out van je fotoproject verbeteren. 
 2. Om tekst over een afbeelding te plaatsen klik je op het dradenkruisicoontje boven het prullenbakicoontje.
 3. Er zal een dradenkruis verschijnen in het tekstvak. Klik op het tekstvak en versleep het naar de gewenste locatie. 
 4. Gebruik het sleephandje om de foto te vergroten tot hij de volledige pagina vult. 
 5. Kies een donkerdere kleur en een vetter gewicht voor het lettertype.
 6. Verhoog het contrast tussen de foto en de tekst door de opaciteit van de foto aan te passen en te verminderen. 
 7. Klik op de foto om het configuratiescherm voor de afbeelding weer te geven.
 8. Klik op het icoontje “Opaciteit afbeelding aanpassen” om de transparantie van de afbeelding licht te verminderen. Klik buiten de pagina van het album. De tekst is nu beter leesbaar over de afbeelding.