Rediger projekt

Sådan designes sidelayout(1:06)

Du kan ændre design og layout for næsten alle sider i dit fotoprojekt. 

  1. Du ændrer layoutet for omslaget eller en enkelt side ved at trykke på sidens nummer eller sidens kant. Tryk derefter på layoutikonet for at se de tilgængelige indstillinger.
  2. Skift sidedesignet ved at trykke på det ønskede layout. 
  3. Layoutmulighederne omfatter forskellige beskæringer, grupperinger, billede med tekst-kombinationer, kun tekst og tomme sider. 
  4. Juster antallet af billeder på siden ved at trykke på den nederste midterste etiket.
  5. Du kan føje tekst til næsten alle sider i din bog. Vælg en side, og tryk derefter på layout. Vælg derefter den ønskede indstilling for tekstlayout. 
  6. Det maksimale antal billeder, der er tilladt pr. side, er ni. Fotobøger kan variere i størrelse fra helt ned til 20 billeder og op til 500 – eller fra 20 til 100 sider. Valget er dit.