Rediger projekt

Yderligere indstillinger(1:37)

Yderligere indstillinger: Sådan ændrer du bogens format eller tema og får vist din bog

Foretag endnu flere justeringer ved at trykke på indstillingsikonet nederst til højre. Her kan du tilføje fotoserier, gennemse din bog, ændre bogens format eller ændre temaet. Den guidede gennemgang kan også findes her. 

  1. Lad os se på, hvordan du kan ændre en bogs format og tema, når du har startet projektet.
  2. Tryk på Change Book Format. Rul, og tryk på det ønskede format. Nu vises din bog i det nye format. 
  3. Du kan også skifte udseendet af dit projekt ved at trykke på Change Theme.  
  4. Du vil se, at dit projekt vises i forhåndsvisningen for de tilgængelige formater og temaer. 
  5. Tryk blot på temaet. 
  6. Vælg enten Preserve Layouts for at bevare din aktuelle formatering eller Reflow Project for at eksperimentere med et helt nyt sidelayout. Reflow Project fjerner al tekst og formatering, du tidligere har oprettet, så brug funktionen forsigtigt. Eller dubler dit aktuelle projekt, så du har en sikkerhedskopi, inden du prøver. 
  7. Når du er færdig med projektredigering, kan du trykke på Preview Book for at se dit projekt i sin helhed uden nogen redigeringsskærmbilleder. Tryk på Done for at vende tilbage til skærmbilledet til projektredigering og foretage eventuelle ekstra ændringer. 
  8. Hvis du er tilfreds med det endelige projekt, skal du trykke på Checkout for at sende din ordre.