Rediger projekt Rediger tekst

Rediger tekst

Kan jeg tilføje en side med ren tekst til min fotobog?

Ja, du kan følge disse trin for at tilføje en side med ren tekst: 

 • Trin 1: Slet alle billeder (eller billedpladsholdere) fra siden ved at vælge billedet og klikke på skraldespandsikonet.
 • Trin 2: Klik på ikonet Tilføj tekstblok i hjørnet under projektsiden. 
 • Trin 3: Hold musen over tekstboksens kant for at se håndtaget. Klik på og træk i håndtaget for at ændre størrelsen på tekstboksen, så den fylder hele siden.
 • Trin 4: Tilføj den ønskede tekst. I Motif-teksteditor kan du ændre skrifttype, størrelse, farve, afstand og tilpasning af teksten. 

Sådan tilføjer og sletter du tekst

 1. Hvis du vil tilføje tekst til dit layout, skal du klikke Aa-ikonet i nederste hjørne under projektet.
 2. Der vises et tekstfelt på siden sammen med et redigeringskontrolpanel. 
 3. Klik i tekstfeltet for at indtaste tekst. 
 4. Klik uden for feltet for at skjule rammen og kontrolpanelet.
 5. Hvis du vil slette tekstfeltet, skal du klikke på teksten for at få vist feltet og kontrolpanelet.
 6. Klik papirkurvsikonet i nederste højre hjørne af kontrolpanelet for at slette tekstfeltet. 
 7. Klik Aa-ikonet for at oprette et nyt tekstfelt. Vores videodemonstration gennemgår processen for dig igen.

Sådan flytter du tekstfelter

 1. Hvis du vil flytte et tekstfelt, skal du trække tekstfeltet og slippe det  på et andet sted.
 2. Tekstfeltet kan placeres over eller under et billede, til venstre eller højre for billedet eller over billedet

Alternativt kan du følge disse trin for at flytte teksten til et andet sted.

 1. Klik direkte på teksten. Der vises et tekstfelt på siden sammen med et redigeringskontrolpanel. 
 2. I redigeringskontrolpanelet skal du klikke på krydsmarkørikonet over papirkurvsikonet.  
 3. Der vises et krydsmarkørikon i tekstfeltet. Klik på krydsmarkørikonet, og træk det. Tekstfeltet følger din bevægelse til din foretrukne placering. 

Sådan tilpasses tekstfeltets størrelse

 1. Hvis du vil ændre et tekstfelts størrelse og form, skal du flytte markøren hen på kanten af tekstfeltet
 2. Når markøren er placeret på kanten, ændres den til et trækikon, og der vises en kantlinje
 3. Klik på trækikonet, og træk det, hvorefter kantlinjen følger bevægelsen og angiver tekstfeltets nye størrelse og form. 
 4. Teksten i tekstfeltet justerer automatisk sin placering efter feltets form.

Bemærk:

 • Hvis du øger størrelsen på tekstfeltet, får du mere plads til at skrive mere tekst. 
 • Hvis du reducerer størrelsen på tekstfeltet, reduceres pladsen til tekst. 

Sådan ændrer du tekstens skrifttype, størrelse og farve

 1. Klik på og markér den tekst, du vil ændre.
 2. I kontrolpanelet skal du klikke på boksen "Vælg skrifttypefamilie" og vælge din foretrukne skrifttype. 
 3. Klik på boksen "Vælg skrifttypetykkelse eller kursivering" for at vælge skrifttypens tilgængelige tykkelser og typografier. 
 4. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen, skal du klikke ? eller ? i boksen for skriftstørrelse. Du kan også indtaste tallet og derefter trykke på Retur/Enter.
 5. Hvis du vil ændre skriftfarven, skal du klikke og trække for at vælge den tekst, du vil ændre farven på. Klik på boksen "Vælg skriftfarve" for at vælge en farveprøve.
 6. Alternativt kan du også vælge "Brugerdefineret farve" nederst for at få vist farvehjulet. 
 7. Klik på en farve. Luk boksen. Klik uden for tekstfeltet. Teksten vises nu i den netop valgte farve.  

Sådan justerer du ord- og linjeafstand

 1. Klik på og markér den tekst, du vil ændre.
 2. I kontrolpanelet skal du klikke ? eller ? i højre side af boksen "Juster linjeafstand" for at ændre linjeafstanden. Du kan også indtaste tallet her og derefter trykke på Retur/Enter.
 3. Klik ? eller ? i højre side af boksen "Juster ordafstand" for at ændre afstanden mellem bogstaver. Du kan også indtaste tallet her og derefter trykke på Retur/Enter.

Sådan ændrer du tekstjusteringen

 1. Juster teksten til venstre, centreret eller til højre ved at klikke på en af de øverste tre "Juster afsnit"-bokse for vandret tekstjustering. 
 2. Placer teksten øverst i, i midten af eller nederst i tekstfeltet ved at klikke på et af de nederste tre afsnitsbokse for lodret tekstjustering.

Sådan opretter du en tekstoverlejring

 1. Tekstoverlejring i et billede kan skabe stærke, forskelligartede og interessante visuelle effekter og forbedre det overordnede sidelayout i dit fotoprojekt. 
 2. Hvis du vil placere tekst, der overlapper et billede, skal du klikke krydsmarkørikonet over papirkurvsikonet.
 3. Der vises et krydsmarkørikon i tekstfeltet. Klik på tekstfeltet, og træk det til den foretrukne placering. 
 4. Brug trækikonerne til at gøre det enkelte billede bredere, indtil det fylder hele siden. 
 5. Gør skriftfarven mørkere, og vælg en federe skrifttypetykkelse.  
 6. Øg kontrasten mellem billedet og teksten ved at justere og reducere billedets opacitet.  
 7. Klik på billedet for at få vist billedkontrolpanelet.
 8. Klik på ikonet "Juster billedets opacitet" for at reducere billedets gennemsigtighed let. Klik uden for albumsiden. Teksten er nu nemmere at læse over billedet.