Rediger projekt Rediger billeder

Rediger billeder

Hvilke typer billeder giver mig den bedste fotokvalitet?

Filformater: Ukomprimerede billedformater som TIFF og PNG giver den bedste kvalitet (sammenlignet med komprimerede formater som JPG).

Opløsning: 300 dpi på den angivne output-størrelse giver den højeste kvalitet. Hvis du f.eks. ønsker, at et billede skal være 10 tommer i bredden, skal dette billede være mindst 3.000 pixels i bredden. 

Mange fotos vil stadig være flot gengivet i opløsninger ned til 150 dpi. Ved billeder under 150 dpi viser Motif en advarsel om billedkvaliteten ved betaling. Du kan dog vælge at ignorere advarslerne. 

Bemærk, at zooming af billeder kræver, at opløsningen er tilstrækkelig til at understøtte forstørrelsen. F.eks. kan du tage det samme billede, der er omtalt ovenfor, og zoome ind på det, så halvdelen af originalbilledet nu fylder hele rammen. Disse fem tommer af originalbilledet skal også være 300 dpi (dvs., originalen skulle have haft en bredde på 6.000 pixels). 

RGB vs. CMYK: Begge tilstande fungerer fint. Begge konverteres i sidste ende til CMYK af RIP'erne på trykpresserne (som får det til at se fremragende ud).

Rediger projekt Rediger sider

Rediger sider

Hvordan tilføjer jeg en side, når jeg allerede er begyndt på et projekt?

Du kan tilføje en dobbeltside ved at klikke på ikonet Plus i øverste højre hjørne af enten Sidevisning eller Projektvisning.

 • I Sidevisning tilføjes den nye side efter den aktuelle.
 • I Projektvisning tilføjes den nye side efter den valgte side eller i slutningen af bogen, hvis ingen side tidligere er valgt.

Bemærk følgende:

 • Sider kan ikke føjes til bøger med maksimal længde (100 sider).
 • Sider kan ikke tilføjes efter det indre bagomslag eller bagomslaget.
 • Sider kan ikke tilføjes inden foromslaget eller det indre foromslag.

Hvordan fjerner jeg en side, når jeg allerede er begyndt på et projekt?

Mens individuelle sider ikke kan fjernes, kan du sagtens slette dobbeltsider ved at følge disse trin:   

 • Trin 1: Gå til Projektvisning ved at klikke på ikonet Gitter i øverste højre hjørne af Sidevisning
 • Trin 2: Vælg den dobbeltside, du ønsker at slette, ved at klikke på den én gang.
 • Trin 3: Klik på ikonet Papirkurv på paletten under siden.

Bemærk: en fotobog skal have en minimumslængde på 20 sider. Derfor kan en side i en bog med 20 sider ikke slettes.

Rediger projekt Rediger tekst

Rediger tekst

Kan jeg tilføje en side med ren tekst til min fotobog?

Ja, du kan følge disse trin for at tilføje en side med ren tekst: 

 • Trin 1: Slet alle billeder (eller billedpladsholdere) fra siden ved at vælge billedet og klikke på skraldespandsikonet.
 • Trin 2: Klik på ikonet Tilføj tekstblok i hjørnet under projektsiden. 
 • Trin 3: Hold musen over tekstboksens kant for at se håndtaget. Klik på og træk i håndtaget for at ændre størrelsen på tekstboksen, så den fylder hele siden.
 • Trin 4: Tilføj den ønskede tekst. I Motif-teksteditor kan du ændre skrifttype, størrelse, farve, afstand og tilpasning af teksten. 

Sådan tilføjer og sletter du tekst

 1. Hvis du vil tilføje tekst til dit layout, skal du klikke Aa-ikonet i nederste hjørne under projektet.
 2. Der vises et tekstfelt på siden sammen med et redigeringskontrolpanel. 
 3. Klik i tekstfeltet for at indtaste tekst. 
 4. Klik uden for feltet for at skjule rammen og kontrolpanelet.
 5. Hvis du vil slette tekstfeltet, skal du klikke på teksten for at få vist feltet og kontrolpanelet.
 6. Klik papirkurvsikonet i nederste højre hjørne af kontrolpanelet for at slette tekstfeltet. 
 7. Klik Aa-ikonet for at oprette et nyt tekstfelt. Vores videodemonstration gennemgår processen for dig igen.

Sådan flytter du tekstfelter

 1. Hvis du vil flytte et tekstfelt, skal du trække tekstfeltet og slippe det  på et andet sted.
 2. Tekstfeltet kan placeres over eller under et billede, til venstre eller højre for billedet eller over billedet

Alternativt kan du følge disse trin for at flytte teksten til et andet sted.

 1. Klik direkte på teksten. Der vises et tekstfelt på siden sammen med et redigeringskontrolpanel. 
 2. I redigeringskontrolpanelet skal du klikke på krydsmarkørikonet over papirkurvsikonet.  
 3. Der vises et krydsmarkørikon i tekstfeltet. Klik på krydsmarkørikonet, og træk det. Tekstfeltet følger din bevægelse til din foretrukne placering. 

Sådan tilpasses tekstfeltets størrelse

 1. Hvis du vil ændre et tekstfelts størrelse og form, skal du flytte markøren hen på kanten af tekstfeltet
 2. Når markøren er placeret på kanten, ændres den til et trækikon, og der vises en kantlinje
 3. Klik på trækikonet, og træk det, hvorefter kantlinjen følger bevægelsen og angiver tekstfeltets nye størrelse og form. 
 4. Teksten i tekstfeltet justerer automatisk sin placering efter feltets form.

Bemærk:

 • Hvis du øger størrelsen på tekstfeltet, får du mere plads til at skrive mere tekst. 
 • Hvis du reducerer størrelsen på tekstfeltet, reduceres pladsen til tekst. 

Sådan ændrer du tekstens skrifttype, størrelse og farve

 1. Klik på og markér den tekst, du vil ændre.
 2. I kontrolpanelet skal du klikke på boksen "Vælg skrifttypefamilie" og vælge din foretrukne skrifttype. 
 3. Klik på boksen "Vælg skrifttypetykkelse eller kursivering" for at vælge skrifttypens tilgængelige tykkelser og typografier. 
 4. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen, skal du klikke ? eller ? i boksen for skriftstørrelse. Du kan også indtaste tallet og derefter trykke på Retur/Enter.
 5. Hvis du vil ændre skriftfarven, skal du klikke og trække for at vælge den tekst, du vil ændre farven på. Klik på boksen "Vælg skriftfarve" for at vælge en farveprøve.
 6. Alternativt kan du også vælge "Brugerdefineret farve" nederst for at få vist farvehjulet. 
 7. Klik på en farve. Luk boksen. Klik uden for tekstfeltet. Teksten vises nu i den netop valgte farve.  

Sådan justerer du ord- og linjeafstand

 1. Klik på og markér den tekst, du vil ændre.
 2. I kontrolpanelet skal du klikke ? eller ? i højre side af boksen "Juster linjeafstand" for at ændre linjeafstanden. Du kan også indtaste tallet her og derefter trykke på Retur/Enter.
 3. Klik ? eller ? i højre side af boksen "Juster ordafstand" for at ændre afstanden mellem bogstaver. Du kan også indtaste tallet her og derefter trykke på Retur/Enter.

Sådan ændrer du tekstjusteringen

 1. Juster teksten til venstre, centreret eller til højre ved at klikke på en af de øverste tre "Juster afsnit"-bokse for vandret tekstjustering. 
 2. Placer teksten øverst i, i midten af eller nederst i tekstfeltet ved at klikke på et af de nederste tre afsnitsbokse for lodret tekstjustering.

Sådan opretter du en tekstoverlejring

 1. Tekstoverlejring i et billede kan skabe stærke, forskelligartede og interessante visuelle effekter og forbedre det overordnede sidelayout i dit fotoprojekt. 
 2. Hvis du vil placere tekst, der overlapper et billede, skal du klikke krydsmarkørikonet over papirkurvsikonet.
 3. Der vises et krydsmarkørikon i tekstfeltet. Klik på tekstfeltet, og træk det til den foretrukne placering. 
 4. Brug trækikonerne til at gøre det enkelte billede bredere, indtil det fylder hele siden. 
 5. Gør skriftfarven mørkere, og vælg en federe skrifttypetykkelse.  
 6. Øg kontrasten mellem billedet og teksten ved at justere og reducere billedets opacitet.  
 7. Klik på billedet for at få vist billedkontrolpanelet.
 8. Klik på ikonet "Juster billedets opacitet" for at reducere billedets gennemsigtighed let. Klik uden for albumsiden. Teksten er nu nemmere at læse over billedet. 

Rediger projekt Layout

Layout

Hvad er det maksimale antal tilladte fotos på en enkeltside i en Motif-fotobog?

Det maksimale antal billeder, der kan føjes manuelt til en side er 36. Motif-layout autoflow indeholder et forudindstillet layout til ni billeder.

Hvad er det samlede antal tilladte fotos i én fotobog?

Antallet af billeder, der kan placeres på en side (hvis du bruger Autoflow) eller er anbefalet til en side (hvis du ikke bruger Autoflow), afhænger af det valgte tema. Nogle temaer har et lille fotoantal (1-4), mens andre tillader flere (4-9).

Bøger har en maksimal længde på 100 sider, så de kan rumme alt fra 100 til 900 fotos. En typisk bog indeholder mellem 200 og 400 fotos.

Hvad er det maksimale antal fotos, der er tilladt i en Motif-kalender?

Det maksimale antal afhænger af, hvilket tema du vælger. Det gennemsnitlige antal er ca. 96 i alt eller 8 fotos pr. måned. Der er én side for hver måned. 

Kan jeg ændre antallet af fotos, der er tilladt på hver side af fotoprojektet, som jeg arbejder på? 

Selvfølgelig. Du skal blot følge disse trin:

 • Trin 1: Klik på ikonet Rediger layout under fotoprojektsiden. Det er ved siden af ikonet Tilføj tekstblok "Aa".
 • Trin 2: Brug den øverste linje med knapper til at vælge antallet af fotos, du ønsker på hver side. Klik på knappen Anvend i øverste højre hjørne. 

Alternativt kan du trække et ekstra foto hen på siden og udforske de foreslåede indstillingsmuligheder for det nye foto.

Kan jeg bruge færre end det anbefalede antal sider?

Motif analyserer samlingen af fotos, du begynder med, og anbefaler en boglængde baseret på, hvor mange billeder, der er, og deres kvalitet. Denne anbefaling vises på siden Boglængde.

Du kan udføre følgende handlinger på siden Boglængde

 • Justér boglængden (fra 20-100 sider)
 • Medtag flere billeder (hvis Motif anbefalede færre end ønsket)
 • Vælg en anden pris (der passer til dit budget) 

Sideoptælling, billedantal og pris justeres alt sammen, efterhånden som du foretager ændringer på denne side.

Kan jeg sprede et enkelt foto ud på to sider?

Ja. Du kan gøre dette manuelt ved at forstørre billedet, så det dækker begge sider. Følg blot disse trin: 

 • Trin 1: Placer det valgte billede på siden (vs. i Billedbakken).
 • Trin 2: Hold markøren over kanten på det billede, du vil forstørre. Du vil se håndtaget, der bruges til at redigere billedstørrelsen.
 • Trin 3: Klik og træk håndtaget i retningen mod den anden side.
 • Trin 4: Alle billeder på den anden side ændrer størrelse, når du forstørrer det billede, du arbejder med. Disse billeder kan slettes ved at markere dem og klikke på ikonet Papirkurv

Bemærk, at området mellem de to sider (dvs. midten) bliver en del af bogindbindingen. Dette betyder, at du mister omkring 0,5/1,27 cm af billedet. Undgå at placere kroppe, ansigter, tekster eller objekter i dette område. Naturskønne billeder fungerer bedst.

I fremtidige Motif-versioner planlægger vi at levere forudindstillede 2-sidede layouts.

Hvordan tilføjer jeg billeder i et projekt, jeg allerede er begyndt på?

Hvis du arbejder på macOS High Sierra (10.13), skal du følge disse trin:

 • Trin 1: Luk projektet ved hjælp af knappen Udført.
 • Trin 2: I Fotos skal du trække et album, minde eller udvalg af billeder til dit Motif-projekt i afsnittet Mine projekter i sidepanelet Fotos til venstre. 

Hvis du arbejder på macOS Mojave (10.14), skal du følge et af disse trin: 

 • Træk et album, minde eller udvalg af billeder til dit Motif-projekt, som vist i afsnittet Mine projekter i sidepanelet Fotos til venstre.
 • Træk et album til et åbent Motif-projekt i hovedvinduet.Kopiér og indsæt et album, minde eller udvalg af billeder til et åbent Motif-projekt i hovedvinduet.

I alle ovenstående tilfælde vises nye billeder i Billedbakken, hvis filteret "Nylige tilføjelser" er aktivt.

Hvordan fjerner jeg fotos fra et projekt, når jeg allerede er begyndt på?

I øjeblikket findes der ikke nogen måde til at fjerne fotos fra et projekt. Denne funktion vil muligvis blive tilføjet i fremtidige versioner.

Hvordan kan jeg rulle igennem mine fotos for at se alle billeder i et fotoprojekt?

Du kan rulle igennem dine fotos i Fotobakken nederst på Motifs skærmbillede ved at swipe på din touchpad, navigere med musen eller ved at bruge det grå rullepanel nederst på Fotobakken.