Editace projektu

Jak upravit text(0:55)

Pojdme váš foto projekt obohatit textem. Text mužete pridat témer na každou stránku knihy. 

  1. Vyberte stránku a potom klepnete na Rozvržení. Poté vyberte požadovanou možnost rozvržení textu. 
  2. Pridejte požadovaný text. 
  3. Chcete-li ve svém rozvržení upravit text, klepnete na text. 
  4. Zobrazí se textový editor se stávajícím textem. 
  5. Text upravte v sekci Obsah. 
  6. Klepnutím na ikonu Styl mužete zmenit rodinu písma, tucnost, velikost, styl, barvu a zarovnání textu.