Editace projektu

Jak ustalic aranzacje stron projektu(0:32)

V projektu mužete zmenit poradí dvojstránek s fotografiemi.

  1. Ve spodní cásti obrazovky Editor projektu klepnete na ikonu Usporádat. 
  2. Jednoduchým dlouhým stiskem na libovolnou dvojstránku ji mužete pretáhnout kamkoli budete chtít.
  3. Chcete-li Pridat, Duplikovat nebo Smazat dvojstránku, vyberte požadovanou dvojstránku, a potom klepnete na nabídku Možnosti v dolní cásti stránky.