Editace projektu Editace obrázku

Editace obrázku

S jakými typy obrázků získám nejlepší fotografickou kvalitu? 

Formáty souborů: Nekomprimované formáty obrázků, jako jsou TIFF a PNG poskytují nejlepší kvalitu (ve srovnání s komprimovanými formáty jako je JPG). 

Rozlišení: 300 dpi při dané výstupní velikosti bude mít nejvyšší kvalitu. Například pokud chcete, aby byl obrázek 25 cm široký, potřebujete, aby měl na šířku alespoň 3000 pixelů. 

Mnoho fotografií bude vypadat stále dobře i při nižším rozlišení až 150 dpi. Aplikace Motif u snímků pod 150 dpi upozorní na nižší kvalitu obrázku. Upozornění však můžete ignorovat, pokud se tak rozhodnete. 

Mějte na paměti, že přibližování obrázků vyžaduje dostatečné rozlišení pro zvětšení se zachováním kvality. Vezměte například výše popsaný obrázek a zvětšete jej tak, aby polovina originálního obrázku nyní pokryla celý jeho formát. Těchto 12,5 cm originálního obrázku také musí mít 300 dpi (tj. originál by musel mít na šířku 6000 pixelů). 

RGB vs. CMYK: Oba barevné režimy jsou v pořádku. Oba jsou nakonec převedeny na CMYK pomocí funkce RIP na tiskárně (které dělají vynikající práci).

Editace projektu Editace stránky

Editace stránky

Jak mohu pridat stránku do rozpracovaného projektu?

Kliknutím na ikonu Plus v pravém horním rohu okna Zobrazení stránky nebo Zobrazení projektu mužete pridat novou dvojstránku.

 • okne Zobrazení stránky se nová dvojstránka pridá za tu aktuální.
 • okne Zobrazení projektu se nová dvojstránka pridá po oznacené dvojstránce nebo na konec knihy, pokud žádná dvojstránka není oznacená.

Vezmete prosím na vedomí následující:

 • Dvojstránky nelze pridávat do knih o maximální délce (100 stran).
 • Dvojstránky nelze pridávat za zadní vnitrní obálku ani za zadní obálku.
 • Dvojstránky nelze pridávat pred titulní obálku ani pred titulní vnitrní obálku.

Jak mohu odstranit stránku v rozpracovaném projektu?

Jednotlivé stránky odstranit nelze, avšak mužete odstranit dvojstránku pomocí následujících kroku:

 • Krok první: Kliknete na ikonu Mrížka v pravém horním rohu okna Zobrazení stránky a prejdete na Zobrazení projektu.
 • Krok druhý: Jedním kliknutím vyberte dvojstránku, kterou chcete smazat.
 • Krok tretí: Kliknete na ikonu Koš v palete pod dvojstránkou. 

Upozornujeme, že fotokniha musí mít minimální délku 20 stran. Proto nelze vymazat dvojstránku z knihy o 20 stranách.

Editace projektu Úprava textu

Úprava textu

Mohu do mé fotoknihy pridat stránku pouze s textem?

Ano, stránku s textem mužete pridat následovne:

 • Krok první: Odstrante všechny obrázky (nebo zástupné symboly) ze stránky výberem obrázku a kliknutím na ikonu koše.
 • Krok druhý: V rohu pod stránkou projektu kliknete na ikonu Pridat textové pole.
 • Krok tretí: Umístete kurzor v blízkosti okraje textového pole, aby se zobrazil ukazatel pro uchopení. Kliknutím a pretažením zmente velikost textového pole tak, aby se stránka vyplnila.
 • Krok ctvrtý: Zadejte požadovaný text. V textovém editoru aplikace Motif mužete zmenit písmo, velikost, barvu, prokládání a zarovnání textu.

Jak pridávat a mazat text

 1. Kliknutím na ikonu Aa v dolním rohu pod projektem pridáte text do vašeho rozvržení.
 2. Na stránce se zobrazí textové pole spolu s ovládacím panelem pro editaci. 
 3. Po kliknutí do textového pole mužete zadat text. 
 4. Kliknutím mimo textové pole skryjete ohranicení a ovládací panel.
 5. Chcete-li smazat textové pole, kliknutím na text ke zobrazte textové pole a ovládací panel.
 6. Ve spodním pravém rohu kliknete na ikonu koše a textové pole zmizí. 
 7. Kliknutím na ikonu Aa vytvoríte nové textové pole. Náš videonávod vás tímto procesem znovu provede. 

Jak presunout textová pole

 1. Chcete-li presunout textové pole, mužete textové pole uchopit a pretáhnout na jiné místo.
 2. Textové pole lze umístit nad nebo pod obrázek, vlevo nebo vpravo od obrázku nebo na obrázku.

Alternativne mužete také postupovat podle techto kroku presunutí textu na jiné místo.

 1. Kliknete prímo na text. Na stránce se zobrazí textové pole spolu s ovládacím panelem pro editaci. 
 2. Na ovládacím panelu úprav kliknete na ikonu krížku nad ikonou koše.  
 3. V textovém poli se objeví ikona krížku. Kliknete a pretáhnete tuto ikonu krížku. Vaše textové pole bude následovat pohyb na vámi preferované místo. 

Jak zmenit velikost textových polí

 1. Chcete-li zmenit velikost a tvar textového pole, najedte myší na okraj textového pole
 2. Jakmile jste na okraji, kurzor se zmení na táhlo a objeví se ohranicení
 3. Klepnete a táhnete táhlem a ohranicení bude následovat váš pohyb a bude oznacovat novou velikost a tvar textového pole. 
 4. Text uvnitr textového pole automaticky upraví svou polohu podle tvaru pole. 

Poznámka:

 • Zvetšením textového pole získáte více prostoru pro více textu. 
 • Zmenšením velikosti textového pole se zmenší prostor pro text. 

Jak zmenit písmo, velikost a barvu textu

 1. Kliknete na a zvýraznete text, který chcete zmenit.
 2. Na ovládacím panelu kliknete na polícko „Vybrat rodinu písma“ a vyberte požadované písmo. 
 3. Kliknutím na polícko „Vybrat tlouštku nebo zkosení písma“ vyberete dostupné tlouštky a styly daného písma. 
 4. Chcete-li zmenit velikost písma, kliknete na ? nebo ? v poli velikosti písma. Nebo zadejte císlo a stisknete návrat/enter.
 5. Chcete-li zmenit barvu písma, kliknutím a tažením vyberte text, u kterého chcete zmenit barvu. Kliknutím na polícko „Vybrat barvu písma“ vyberte barevný vzorník.
 6. Alternativne mužete také vybrat „Vlastní barva“ ve spodní cásti a zobrazit barevné kolo. 
 7. Kliknete na barvu. Zavrete pole. Kliknete mimo textové pole. Text má nyní nove zvolenou barvu. 

Jak upravit rádkování a rozestup slov

 1. Kliknete na a zvýraznete text, který chcete zmenit.
 2. Na ovládacím panelu kliknete na ? nebo ? na pravé strane pole „Upravit rádkování“ a zmente rádkování. Nebo zde zadejte císlo a stisknete návrat/enter.
 3. Kliknutím na ? nebo ? na pravé strane pole „Upravit rozestup slov“ zmeníte mezery mezi slovy. Nebo zde zadejte císlo a stisknete návrat/enter.

Jak zmenit zarovnání textu

 1. Kliknutím na jedno ze trí horních polí pro vodorovné zarovnání textu „Zarovnat odstavec“ zarovnejte text vlevo, na stred nebo vpravo. 
 2. Kliknutím na jedno ze trí spodních polí Odstavec pro svislé zarovnání textu umístete text do horní, strední nebo dolní cásti textového pole. 

Jak vytvorit prekrytí textu 

 1. Prekrývání textu na obrázku muže vytvorit výrazné, rozmanité a zajímavé vizuální efekty a zlepšit celkové rozvržení stránky vašeho fotografického projektu. 
 2. Chcete-li umístit text pres obrázek, kliknete na ikonu krížku nad ikonou koše.
 3. V textovém poli se objeví ikona krížku. Klepnete a pretáhnete textové pole na požadované místo. 
 4. Pomocí táhel roztáhnete jednu fotografii, dokud nevyplní celou stránku. 
 5. Nastavte písmu tmavší barvu a tucnejší font.  
 6. Zvyšte kontrast mezi fotografií a textem upravením a snížením opacity fotografie.  
 7. Kliknutím na fotografii zobrazíte ovládací panel obrázku.
 8. Klepnutím na ikonu „Upravit opacitu obrázku“ mírne zvyšte pruhlednost obrázku. Kliknete mimo stránku alba. Text je nyní snadneji citelný na obrázku. 

Editace projektu Rozvržení

Rozvržení

Jaký je maximální pocet povolených fotografií na jedné stránce ve fotoknize Motif?

Maximální pocet obrázku, které lze rucne pridat na stránku, je 36. Automatické rozvržení (funkce Autoflow) aplikace Motif poskytuje jedno prednastavené rozvržení pro devet snímku.

Jaký je celkový pocet povolených fotografií v jedné fotoknize?

Pocet obrázku, které lze umístit na stránku (pokud používáte Autoflow) nebo doporucený pocet na stránku (pokud nepoužíváte Autoflow) závisí na zvoleném motivu. Nekteré motivy mají malý pocet fotografií (1–4), zatímco jiné umožnují více (4–9). 

Knihy mají maximální délku 100 stránek, takže mohou pojmout 100 až 900 fotografií. Typická kniha obsahuje 200 až 400 fotografií.

Jaký je maximální pocet fotografií povolených vkalendári Motif?

Maximální pocet závisí na zvoleném motivu. Prumer je približne 96 celkem, nebo 8 obrázku na mesíc. Pro každý mesíc je vyhrazena jedna stránka.

Mohu zmenit pocet obrázku povolených na každé stránce fotografického projektu, na kterém pracuji?

Samozrejme. Postupujte podle následujících kroku:

 • Krok první: Kliknete na ikonu Zmenit rozvržení na stránce fotografického projektu. Nachází se vedle ikony Pridat textový blok "Aa".
 • Krok druhý: Vhorním panelu tlacítek vyberte pocet obrázku, které chcete na každé stránce. V pravém horním rohu kliknete na tlacítko Použít.

Prípadne mužete na stránku pretáhnout další fotografii a prozkoumat navrhované možnosti umístení pro novou fotografii.

Mohu použít méne než doporucený pocet stránek?

Aplikace Motif analyzuje sbírku fotografií, se kterými zacínáte, a doporucuje délku knihy podle poctu obrázku a jejich kvality. Toto doporucení je uvedeno na stránce Délka knihy.

Na stránce Délka knihy mužete provést následující akce:

 • Upravit délku knihy (20 až 100 stránek)
 • Zahrnout více obrázku (pokud Motif doporucil méne, než jste si práli)
 • Vybrat jinou cenu (abyste se vešli do vašeho rozpoctu)

Pri provádení zmen na této stránce se pocet stránek, pocet obrázku a cena upraví.

Mohu umístit jednu fotografii pres dve stránky?

Ano. Mužete to provést rucním zvetšením obrazu, aby se roztáhl pres obe stránky. Jednoduše postupujte podle techto kroku:

 • Krok první: Umístete vybraný obrázek na stránku (vs. do Zásobníku obrázku).
 • Krok druhý: Najedte ukazatelem na okraj obrázku, který chcete zvetšit. Zobrazí se ukazatel pro zmenu velikosti obrázku.
 • Krok tretí: Kliknete (držte) a táhnete smerem na druhou stránku.
 • Krok ctvrtý: Jakékoli obrázky na druhé stránce zmení velikost pri zvetšení obrázku, s nímž pracujete. Tyto obrázky lze vymazat jejich výberem a klepnutím na ikonu Koš.

Berte na vedomí, že oblast mezi dvema stránkami (tj. uprostred) bude soucástí vazby knihy. To znamená, že prijdete asi o 1,27 cm obrázku. Do této oblasti neumistujte tela, obliceje, text nebo objekty. Nejlépe se sem hodí snímky krajiny.

V budoucích verzích aplikace Motif plánujeme nabídnout prednastavené dvojstránkové rozvržení.

Jak mohu pridat fotky do rozpracovaného projektu?

Pokud pracujete v systému MacOS High Sierra (10.13), postupujte takto:

 • Krok první: Zavrete projekt pomocítlacítka Hotovo.
 • Krok druhý: V aplikaci Photos pretáhnete album, vzpomínku nebo výber obrázku do projektu Motif v sekci Moje projekty na levém postranním panelu aplikace Photos.

Pokud pracujete v macOS Mojave (10.14), postupujte podle jednoho z následujících kroku:

 • Pretáhnete album, vzpomínku nebo výber obrázku do projektu Motif v sekci Moje projekty na levém postranním panelu aplikace Photos.
 • Pretáhnete album do otevreného projektu Motif v hlavním okne.
 • Zkopírujte a vložte album, vzpomínku nebo výber obrázku do otevreného projektu Motif v hlavním okne.

Pokud je aktivní filtr „Nedávné dodatky“, ve všech výše uvedených prípadech se nové obrázky zobrazí v Zásobníku obrázku.

Jak mohu odstranit fotografie z rozpracovaného projektu?

V soucasné dobe neexistuje žádný zpusob, jak odstranit fotografie z projektu. Tato funkce muže být pridána v budoucích verzích.

Jak mohu procházet mými obrázky, abych videl/a všechny fotografie ve fotografickém projektu?

Fotografiemi mužete procházet v Zásobníku obrázku v dolní cásti obrazovky Motif tím, že prejedete trackpadem, pohybem myši nebo pomocí šedého posuvníku v dolní cásti Zásobníku obrázku.