Editace projektu

Jak vkládat snímky(1:16)

Podívejme se na to, jak vložit a usporádat snímky. 

  1. Chcete-li zobrazit editor pro vložení obrázku, ve spodní cásti obrazovky projektu v nabídce úprav klepnete na ikonu Obrázky. 
  2. Ve spodní cásti obrazovky se zobrazí kolekce snímku. To je vaše zásobárna obrázku. 
  3. Jednoduše jeden podržte a pretáhnete do libovolného volného rámecku nebo jím nahradte libovolný obrázek na stránce. 
  4. V nabídce filtru ve spodní cásti lišty mužete zobrazit Všechny dostupné obrázky, pouze Vložené obrázky a Nevložené obrázky, které jste bud odstranili z knihy nebo se tam nevešly. 
  5. Výberem Pridat obrázky v nabídce filtru pridejte další obrázky prímo z jiných vzpomínek nebo alb.
  6. Chcete-li smazat obrázek, klepnete a podržte libovolný obrázek, dokud se nezobrazí výzva ke smazání. 
  7. K aktivaci editoru samostatného obrázku klepnete na libovolný obrázek. Stahováním a roztahováním dvou prstu mužete približovat a oddalovat obrázky na obrazovce iPhonu ci iPadu. 
  8. Jedním prstem mužete pohybovat obrázky v rámci editoru. 
  9. Pro uložení zmen klepnete na Hotovo.