Editace projektu

Jak vkládat snímky(1:16)

Podívejme se na to, jak vložit a uspořádat snímky. 

  1. Chcete-li zobrazit editor pro vložení obrázků, ve spodní části obrazovky projektu v nabídce úprav klepněte na ikonu Obrázky. 
  2. Ve spodní části obrazovky se zobrazí kolekce snímků. To je vaše zásobárna obrázků. 
  3. Jednoduše jeden podržte a přetáhněte do libovolného volného rámečku nebo jím nahraďte libovolný obrázek na stránce. 
  4. V nabídce filtru ve spodní části lišty můžete zobrazit Všechny dostupné obrázky, pouze Vložené obrázky a Nevložené obrázky, které jste buď odstranili z knihy nebo se tam nevešly. 
  5. Výběrem Přidat obrázky v nabídce filtru přidejte další obrázky přímo z jiných vzpomínek nebo alb.
  6. Chcete-li smazat obrázek, klepněte a podržte libovolný obrázek, dokud se nezobrazí výzva ke smazání. 
  7. K aktivaci editoru samostatného obrázku klepněte na libovolný obrázek. Stahováním a roztahováním dvou prstů můžete přibližovat a oddalovat obrázky na obrazovce iPhonu či iPadu. 
  8. Jedním prstem můžete pohybovat obrázky v rámci editoru. 
  9. Pro uložení změn klepněte na Hotovo.