Editace projektu

Jak upravit text(0:55)

Pojďme váš foto projekt obohatit textem. Text můžete přidat téměř na každou stránku knihy. 

  1. Vyberte stránku a potom klepněte na Rozvržení. Poté vyberte požadovanou možnost rozvržení textu. 
  2. Přidejte požadovaný text. 
  3. Chcete-li ve svém rozvržení upravit text, klepněte na text. 
  4. Zobrazí se textový editor se stávajícím textem. 
  5. Text upravte v sekci Obsah. 
  6. Klepnutím na ikonu Styl můžete změnit rodinu písma, tučnost, velikost, styl, barvu a zarovnání textu.