Editace projektu

Jak upravit jeden obrázek(0:43)

Všechny obrázky v projektu mužete upravovat v Editoru obrázku. 

  1. Jednoduše klepnete na libovolnou fotografii a otevre se Editor obrázku. 
  2. Kliknete na další obrázek v zásobníku obrázku níže a nahradte libovolný obrázek ve vašem rozvržení.  
  3. Sevrením nebo roztažením dvou prstu v rámecku obrázku jej priblížíte nebo oddálíte. Pomocí prstu posunte obrázek doleva nebo doprava, nahoru nebo dolu a zachytte snímek tak, jak požadujete. 
  4. Klepnutím na Efekty aplikujete na tento obrázek vlastní vzhled. 
  5. Klepnutím na Hotovo použijete zmeny na obrázek.