Editace projektu

Jak upravit jeden obrázek(0:43)

Všechny obrázky v projektu můžete upravovat v Editoru obrázků. 

  1. Jednoduše klepněte na libovolnou fotografii a otevře se Editor obrázků. 
  2. Klikněte na další obrázek v zásobníku obrázků níže a nahraďte libovolný obrázek ve vašem rozvržení.  
  3. Sevřením nebo roztažením dvou prstů v rámečku obrázku jej přiblížíte nebo oddálíte. Pomocí prstu posuňte obrázek doleva nebo doprava, nahoru nebo dolů a zachyťte snímek tak, jak požadujete. 
  4. Klepnutím na Efekty aplikujete na tento obrázek vlastní vzhled. 
  5. Klepnutím na Hotovo použijete změny na obrázek.