Editace projektu

Jak navrhnout rozvržení stránky(1:06)

Ve fotografickém projektu můžete změnit návrh a rozvržení téměř jakékoli stránky. 

  1. Chcete-li změnit rozložení předního/zadního obalu, prachové klopy nebo jednotlivé stránky, klepněte na číslo stránky nebo na její okraj. Poté klepnutím na ikonu Rozvržení zobrazíte dostupné možnosti.
  2. Změňte vzhled stránky klepnutím na požadované rozvržení. 
  3. Možnosti rozvržení zahrnují různá oříznutí, seskupení, obrázek s textem, pouze text a prázdné stránky. 
  4. Klepnutím na spodní štítek uprostřed upravte počet obrázků na stránce.
  5. Můžete přidat text téměř na každou stránku v knize. Vyberte stránku a potom klepněte na Rozvržení. Poté vyberte požadovanou možnost rozvržení textu. 
  6. Maximální povolený počet obrázků na stránku je devět. Fotoknihy se mohou pohybovat v rozsahu od pouhých dvaceti až do 500 obrázků – nebo od dvaceti do 100 stránek. Volba je na vás.