Editace projektu

Jak navrhnout rozvržení stránky(1:06)

Ve fotografickém projektu mužete zmenit návrh a rozvržení témer jakékoli stránky. 

  1. Chcete-li zmenit rozložení predního/zadního obalu, prachové klopy nebo jednotlivé stránky, klepnete na císlo stránky nebo na její okraj. Poté klepnutím na ikonu Rozvržení zobrazíte dostupné možnosti.
  2. Zmente vzhled stránky klepnutím na požadované rozvržení. 
  3. Možnosti rozvržení zahrnují ruzná oríznutí, seskupení, obrázek s textem, pouze text a prázdné stránky. 
  4. Klepnutím na spodní štítek uprostred upravte pocet obrázku na stránce.
  5. Mužete pridat text témer na každou stránku v knize. Vyberte stránku a potom klepnete na Rozvržení. Poté vyberte požadovanou možnost rozvržení textu. 
  6. Maximální povolený pocet obrázku na stránku je devet. Fotoknihy se mohou pohybovat v rozsahu od pouhých dvaceti až do 500 obrázku – nebo od dvaceti do 100 stránek. Volba je na vás.