Editace projektu

Jak ustalic aranzacje stron projektu(0:32)

V projektu můžete změnit pořadí dvojstránek s fotografiemi.

  1. Ve spodní části obrazovky Editor projektu klepněte na ikonu Uspořádat. 
  2. Jednoduchým dlouhým stiskem na libovolnou dvojstránku ji můžete přetáhnout kamkoli budete chtít.
  3. Chcete-li Přidat, Duplikovat nebo Smazat dvojstránku, vyberte požadovanou dvojstránku, a potom klepněte na nabídku Možnosti v dolní části stránky.