Editace projektu

Výber fotografií a motivu(1:16)

 1. V části Vzpomínky a Alba vyberte obsah fotoknihy.  
 2. Motif ihned začne analyzovat všechny snímky v procesu výběru snímků. 
 3. Tento proces můžete buď přeskočit a vybrat fotografie manuálně nebo můžete nechat aplikaci udělat svou práci. Poté klepněte na jednotlivé snímky pro jejich výběr nebo vyčlenění z fotoknihy dle vašeho přání. Je to na vás.  
 4. Proces výběru snímků naskenuje ty nejlepší snímky na základě různých estetických kritérií a odstraní duplicitní snímky. 
 5. Nyní zapojme kreativitu a vyberme motiv projektu. 
 6. Když jsou vybrané fotografie viditelné v ukázkách, vyberte motiv, který nejlépe vystihuje váš příběh a styl. Jsou k dispozici motivy pro širokou škálu projektů. Každý obsahuje unikátní vzory, barvy pozadí, fonty a sdružené obrázky s textem. 
 7. Pokud je to váš první projekt v aplikaci Motif, zobrazí se okno s nápovědou. Vyberte jej, pokud chcete tímto procesem provést. Pokud ne, stačí klepnout na tlačítko Přeskočit a poté na X v pravé horní části obrazovky.

Prehled panelu úprav projektu(0:45)

 1. Po vybrání motivu fotografického projektu přejdete na hlavní náhled Editoru projektu.  
 2. V levém horním rohu modré lišty je odkaz na úvodní stránku. Když na něj kliknete, asi víte, kam vás zavede. Zde také vidíte své projekty.
 3. V pravé horní části je odkaz k objednávce. Pokud jste již spokojení s vaším výtvorem, můžete přejít k objednávce a váš projekt bude na cestě do výroby. 
 4. V dolní části se nachází pět ikon užitečných pro vytváření fotoknihy: Obrázky, Styl, Rozvržení, Uspořádání, Možnosti. 

Tyto vysvětlíme v následujících videích.

Jak vkládat snímky(1:16)

Podívejme se na to, jak vložit a uspořádat snímky. 

 1. Chcete-li zobrazit editor pro vložení obrázků, ve spodní části obrazovky projektu v nabídce úprav klepněte na ikonu Obrázky. 
 2. Ve spodní části obrazovky se zobrazí kolekce snímků. To je vaše zásobárna obrázků. 
 3. Jednoduše jeden podržte a přetáhněte do libovolného volného rámečku nebo jím nahraďte libovolný obrázek na stránce. 
 4. V nabídce filtru ve spodní části lišty můžete zobrazit Všechny dostupné obrázky, pouze Vložené obrázky a Nevložené obrázky, které jste buď odstranili z knihy nebo se tam nevešly. 
 5. Výběrem Přidat obrázky v nabídce filtru přidejte další obrázky přímo z jiných vzpomínek nebo alb.
 6. Chcete-li smazat obrázek, klepněte a podržte libovolný obrázek, dokud se nezobrazí výzva ke smazání. 
 7. K aktivaci editoru samostatného obrázku klepněte na libovolný obrázek. Stahováním a roztahováním dvou prstů můžete přibližovat a oddalovat obrázky na obrazovce iPhonu či iPadu. 
 8. Jedním prstem můžete pohybovat obrázky v rámci editoru. 
 9. Pro uložení změn klepněte na Hotovo.

Jak dát vašemu projektu styl(1:09)

Pojďme se podívat na prvky, které vaší knize dodají styl.

 1. Chcete-li přidat další styl na jednu nebo více stránek projektu, klepněte na libovolnou stránku a potom klepněte na ikonu Styl v nabídce úprav dole. 
 2. V dolní části stránky se zobrazí nabídka Styl s možnostmi Barvy, Vzory a Použít na. 
 3. Kliknutím na Barvy zobrazíte paletu barev, které můžete použít na rozvržení. Prvních několik barev se shoduje s hlavními barvami vybraného motivu. 
 4. Kliknutím na Vzory zobrazíte dostupné možnosti vzorů pro vybraný motiv. Vzory se nevztahují na motivy Portfolio a Image Conscious. 
 5. Použít na vám umožňuje aplikovat změny barev nebo vzorů na různé kombinace stránek. 
 6. Chcete-li použít změny stylu, klepněte na tlačítko Hotovo vpravo dole. Chcete-li se vrátit k původnímu stylu, klepněte na tlačítko Storno vlevo dole.

Jak navrhnout rozvržení stránky(1:06)

Ve fotografickém projektu můžete změnit návrh a rozvržení téměř jakékoli stránky. 

 1. Chcete-li změnit rozložení předního/zadního obalu, prachové klopy nebo jednotlivé stránky, klepněte na číslo stránky nebo na její okraj. Poté klepnutím na ikonu Rozvržení zobrazíte dostupné možnosti.
 2. Změňte vzhled stránky klepnutím na požadované rozvržení. 
 3. Možnosti rozvržení zahrnují různá oříznutí, seskupení, obrázek s textem, pouze text a prázdné stránky. 
 4. Klepnutím na spodní štítek uprostřed upravte počet obrázků na stránce.
 5. Můžete přidat text téměř na každou stránku v knize. Vyberte stránku a potom klepněte na Rozvržení. Poté vyberte požadovanou možnost rozvržení textu. 
 6. Maximální povolený počet obrázků na stránku je devět. Fotoknihy se mohou pohybovat v rozsahu od pouhých dvaceti až do 500 obrázků – nebo od dvaceti do 100 stránek. Volba je na vás. 

Jak ustalic aranzacje stron projektu(0:32)

V projektu můžete změnit pořadí dvojstránek s fotografiemi.

 1. Ve spodní části obrazovky Editor projektu klepněte na ikonu Uspořádat. 
 2. Jednoduchým dlouhým stiskem na libovolnou dvojstránku ji můžete přetáhnout kamkoli budete chtít.
 3. Chcete-li Přidat, Duplikovat nebo Smazat dvojstránku, vyberte požadovanou dvojstránku, a potom klepněte na nabídku Možnosti v dolní části stránky.

Další možnosti(1:37)

Další možnosti: Jak změnit formát nebo motiv knihy a náhled knihy 

Další úpravy provedete klepnutím na ikonu Možnosti v pravém dolním rohu. Zde můžete přidat dvojstránky, zobrazit náhled knihy, změnit formát knihy nebo změnit motiv. Průvodce najdete také zde. 

 1. Podívejme se, jak změnit formát a motiv knihy po zahájení projektu. 
 2. Klepněte na Změnit formát knihy. Srolujte a klepněte na požadovaný formát. Nyní bude vaše kniha zobrazena v novém formátu. 
 3. Klepnutím na Změnit motiv můžete také změnit vzhled projektu.
 4. Všimnete si, že se projekt objeví v náhledu dostupných formátů a motivů. 
 5. Jednoduše klepněte na motiv. 
 6. Vyberte buď Zachovat rozvržení, abyste zachovali aktuální formátování, nebo Přeformátovat projekt a experimentovat s úplně novým rozvržením stránky. Možnost Přeformátovat projekt odstraní veškerý text a formátování, které jste doposud vytvořili, proto tuto funkci používejte s opatrností. Nebo si před přeformátováním aktuálního projektu vytvořte jeho zálohu. 
 7. Po dokončení úprav projektu klepněte na Náhled knihy, kde se projekt zobrazí v celku bez obrazovek editoru. Chcete-li provést jakékoli další změny, klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku Editace projektu. 
 8. Pokud jste spokojeni s konečným výsledkem, klikněte na Objednávka a dokončete objednávku. 

Jak upravit jeden obrázek(0:43)

Všechny obrázky v projektu můžete upravovat v Editoru obrázků. 

 1. Jednoduše klepněte na libovolnou fotografii a otevře se Editor obrázků. 
 2. Klikněte na další obrázek v zásobníku obrázků níže a nahraďte libovolný obrázek ve vašem rozvržení.  
 3. Sevřením nebo roztažením dvou prstů v rámečku obrázku jej přiblížíte nebo oddálíte. Pomocí prstu posuňte obrázek doleva nebo doprava, nahoru nebo dolů a zachyťte snímek tak, jak požadujete. 
 4. Klepnutím na Efekty aplikujete na tento obrázek vlastní vzhled. 
 5. Klepnutím na Hotovo použijete změny na obrázek. 

Jak upravit text(0:55)

Pojďme váš foto projekt obohatit textem. Text můžete přidat téměř na každou stránku knihy. 

 1. Vyberte stránku a potom klepněte na Rozvržení. Poté vyberte požadovanou možnost rozvržení textu. 
 2. Přidejte požadovaný text. 
 3. Chcete-li ve svém rozvržení upravit text, klepněte na text. 
 4. Zobrazí se textový editor se stávajícím textem. 
 5. Text upravte v sekci Obsah. 
 6. Klepnutím na ikonu Styl můžete změnit rodinu písma, tučnost, velikost, styl, barvu a zarovnání textu.