Editace projektu

Výber fotografií a motivu(1:16)

 1. V cásti Vzpomínky a Alba vyberte obsah fotoknihy.  
 2. Motif ihned zacne analyzovat všechny snímky v procesu výberu snímku. 
 3. Tento proces mužete bud preskocit a vybrat fotografie manuálne nebo mužete nechat aplikaci udelat svou práci. Poté klepnete na jednotlivé snímky pro jejich výber nebo vyclenení z fotoknihy dle vašeho prání. Je to na vás.  
 4. Proces výberu snímku naskenuje ty nejlepší snímky na základe ruzných estetických kritérií a odstraní duplicitní snímky. 
 5. Nyní zapojme kreativitu a vyberme motiv projektu. 
 6. Když jsou vybrané fotografie viditelné v ukázkách, vyberte motiv, který nejlépe vystihuje váš príbeh a styl. Jsou k dispozici motivy pro širokou škálu projektu. Každý obsahuje unikátní vzory, barvy pozadí, fonty a sdružené obrázky s textem. 
 7. Pokud je to váš první projekt v aplikaci Motif, zobrazí se okno s nápovedou. Vyberte jej, pokud chcete tímto procesem provést. Pokud ne, stací klepnout na tlacítko Preskocit a poté na X v pravé horní cásti obrazovky.

Prehled panelu úprav projektu(0:45)

 1. Po vybrání motivu fotografického projektu prejdete na hlavní náhled Editoru projektu.  
 2. V levém horním rohu modré lišty je odkaz na úvodní stránku. Když na nej kliknete, asi víte, kam vás zavede. Zde také vidíte své projekty.
 3. V pravé horní cásti je odkaz k objednávce. Pokud jste již spokojení s vaším výtvorem, mužete prejít k objednávce a váš projekt bude na ceste do výroby. 
 4. V dolní cásti se nachází pet ikon užitecných pro vytvárení fotoknihy: Obrázky, Styl, Rozvržení, Usporádání, Možnosti. 

Tyto vysvetlíme v následujících videích.

Jak vkládat snímky(1:16)

Podívejme se na to, jak vložit a usporádat snímky. 

 1. Chcete-li zobrazit editor pro vložení obrázku, ve spodní cásti obrazovky projektu v nabídce úprav klepnete na ikonu Obrázky. 
 2. Ve spodní cásti obrazovky se zobrazí kolekce snímku. To je vaše zásobárna obrázku. 
 3. Jednoduše jeden podržte a pretáhnete do libovolného volného rámecku nebo jím nahradte libovolný obrázek na stránce. 
 4. V nabídce filtru ve spodní cásti lišty mužete zobrazit Všechny dostupné obrázky, pouze Vložené obrázky a Nevložené obrázky, které jste bud odstranili z knihy nebo se tam nevešly. 
 5. Výberem Pridat obrázky v nabídce filtru pridejte další obrázky prímo z jiných vzpomínek nebo alb.
 6. Chcete-li smazat obrázek, klepnete a podržte libovolný obrázek, dokud se nezobrazí výzva ke smazání. 
 7. K aktivaci editoru samostatného obrázku klepnete na libovolný obrázek. Stahováním a roztahováním dvou prstu mužete približovat a oddalovat obrázky na obrazovce iPhonu ci iPadu. 
 8. Jedním prstem mužete pohybovat obrázky v rámci editoru. 
 9. Pro uložení zmen klepnete na Hotovo.

Jak dát vašemu projektu styl(1:09)

Pojdme se podívat na prvky, které vaší knize dodají styl.

 1. Chcete-li pridat další styl na jednu nebo více stránek projektu, klepnete na libovolnou stránku a potom klepnete na ikonu Styl v nabídce úprav dole. 
 2. V dolní cásti stránky se zobrazí nabídka Styl s možnostmi Barvy, Vzory a Použít na. 
 3. Kliknutím na Barvy zobrazíte paletu barev, které mužete použít na rozvržení. Prvních nekolik barev se shoduje s hlavními barvami vybraného motivu. 
 4. Kliknutím na Vzory zobrazíte dostupné možnosti vzoru pro vybraný motiv. Vzory se nevztahují na motivy Portfolio a Image Conscious. 
 5. Použít na vám umožnuje aplikovat zmeny barev nebo vzoru na ruzné kombinace stránek. 
 6. Chcete-li použít zmeny stylu, klepnete na tlacítko Hotovo vpravo dole. Chcete-li se vrátit k puvodnímu stylu, klepnete na tlacítko Storno vlevo dole.

Jak navrhnout rozvržení stránky(1:06)

Ve fotografickém projektu mužete zmenit návrh a rozvržení témer jakékoli stránky. 

 1. Chcete-li zmenit rozložení predního/zadního obalu, prachové klopy nebo jednotlivé stránky, klepnete na císlo stránky nebo na její okraj. Poté klepnutím na ikonu Rozvržení zobrazíte dostupné možnosti.
 2. Zmente vzhled stránky klepnutím na požadované rozvržení. 
 3. Možnosti rozvržení zahrnují ruzná oríznutí, seskupení, obrázek s textem, pouze text a prázdné stránky. 
 4. Klepnutím na spodní štítek uprostred upravte pocet obrázku na stránce.
 5. Mužete pridat text témer na každou stránku v knize. Vyberte stránku a potom klepnete na Rozvržení. Poté vyberte požadovanou možnost rozvržení textu. 
 6. Maximální povolený pocet obrázku na stránku je devet. Fotoknihy se mohou pohybovat v rozsahu od pouhých dvaceti až do 500 obrázku – nebo od dvaceti do 100 stránek. Volba je na vás. 

Jak ustalic aranzacje stron projektu(0:32)

V projektu mužete zmenit poradí dvojstránek s fotografiemi.

 1. Ve spodní cásti obrazovky Editor projektu klepnete na ikonu Usporádat. 
 2. Jednoduchým dlouhým stiskem na libovolnou dvojstránku ji mužete pretáhnout kamkoli budete chtít.
 3. Chcete-li Pridat, Duplikovat nebo Smazat dvojstránku, vyberte požadovanou dvojstránku, a potom klepnete na nabídku Možnosti v dolní cásti stránky.

Další možnosti(1:37)

Další možnosti: Jak zmenit formát nebo motiv knihy a náhled knihy 

Další úpravy provedete klepnutím na ikonu Možnosti v pravém dolním rohu. Zde mužete pridat dvojstránky, zobrazit náhled knihy, zmenit formát knihy nebo zmenit motiv. Pruvodce najdete také zde. 

 1. Podívejme se, jak zmenit formát a motiv knihy po zahájení projektu. 
 2. Klepnete na Zmenit formát knihy. Srolujte a klepnete na požadovaný formát. Nyní bude vaše kniha zobrazena v novém formátu. 
 3. Klepnutím na Zmenit motiv mužete také zmenit vzhled projektu.
 4. Všimnete si, že se projekt objeví v náhledu dostupných formátu a motivu. 
 5. Jednoduše klepnete na motiv. 
 6. Vyberte bud Zachovat rozvržení, abyste zachovali aktuální formátování, nebo Preformátovat projekt a experimentovat s úplne novým rozvržením stránky. Možnost Preformátovat projekt odstraní veškerý text a formátování, které jste doposud vytvorili, proto tuto funkci používejte s opatrností. Nebo si pred preformátováním aktuálního projektu vytvorte jeho zálohu. 
 7. Po dokoncení úprav projektu klepnete na Náhled knihy, kde se projekt zobrazí v celku bez obrazovek editoru. Chcete-li provést jakékoli další zmeny, klepnutím na tlacítko Hotovo se vrátíte na obrazovku Editace projektu. 
 8. Pokud jste spokojeni s konecným výsledkem, kliknete na Objednávka a dokoncete objednávku. 

Jak upravit jeden obrázek(0:43)

Všechny obrázky v projektu mužete upravovat v Editoru obrázku. 

 1. Jednoduše klepnete na libovolnou fotografii a otevre se Editor obrázku. 
 2. Kliknete na další obrázek v zásobníku obrázku níže a nahradte libovolný obrázek ve vašem rozvržení.  
 3. Sevrením nebo roztažením dvou prstu v rámecku obrázku jej priblížíte nebo oddálíte. Pomocí prstu posunte obrázek doleva nebo doprava, nahoru nebo dolu a zachytte snímek tak, jak požadujete. 
 4. Klepnutím na Efekty aplikujete na tento obrázek vlastní vzhled. 
 5. Klepnutím na Hotovo použijete zmeny na obrázek. 

Jak upravit text(0:55)

Pojdme váš foto projekt obohatit textem. Text mužete pridat témer na každou stránku knihy. 

 1. Vyberte stránku a potom klepnete na Rozvržení. Poté vyberte požadovanou možnost rozvržení textu. 
 2. Pridejte požadovaný text. 
 3. Chcete-li ve svém rozvržení upravit text, klepnete na text. 
 4. Zobrazí se textový editor se stávajícím textem. 
 5. Text upravte v sekci Obsah. 
 6. Klepnutím na ikonu Styl mužete zmenit rodinu písma, tucnost, velikost, styl, barvu a zarovnání textu.