Editace projektu Úprava textu

Úprava textu

Mohu do mé fotoknihy pridat stránku pouze s textem?

Ano, stránku s textem mužete pridat následovne:

 • Krok první: Odstrante všechny obrázky (nebo zástupné symboly) ze stránky výberem obrázku a kliknutím na ikonu koše.
 • Krok druhý: V rohu pod stránkou projektu kliknete na ikonu Pridat textové pole.
 • Krok tretí: Umístete kurzor v blízkosti okraje textového pole, aby se zobrazil ukazatel pro uchopení. Kliknutím a pretažením zmente velikost textového pole tak, aby se stránka vyplnila.
 • Krok ctvrtý: Zadejte požadovaný text. V textovém editoru aplikace Motif mužete zmenit písmo, velikost, barvu, prokládání a zarovnání textu.

Jak pridávat a mazat text

 1. Kliknutím na ikonu Aa v dolním rohu pod projektem pridáte text do vašeho rozvržení.
 2. Na stránce se zobrazí textové pole spolu s ovládacím panelem pro editaci. 
 3. Po kliknutí do textového pole mužete zadat text. 
 4. Kliknutím mimo textové pole skryjete ohranicení a ovládací panel.
 5. Chcete-li smazat textové pole, kliknutím na text ke zobrazte textové pole a ovládací panel.
 6. Ve spodním pravém rohu kliknete na ikonu koše a textové pole zmizí. 
 7. Kliknutím na ikonu Aa vytvoríte nové textové pole. Náš videonávod vás tímto procesem znovu provede. 

Jak presunout textová pole

 1. Chcete-li presunout textové pole, mužete textové pole uchopit a pretáhnout na jiné místo.
 2. Textové pole lze umístit nad nebo pod obrázek, vlevo nebo vpravo od obrázku nebo na obrázku.

Alternativne mužete také postupovat podle techto kroku presunutí textu na jiné místo.

 1. Kliknete prímo na text. Na stránce se zobrazí textové pole spolu s ovládacím panelem pro editaci. 
 2. Na ovládacím panelu úprav kliknete na ikonu krížku nad ikonou koše.  
 3. V textovém poli se objeví ikona krížku. Kliknete a pretáhnete tuto ikonu krížku. Vaše textové pole bude následovat pohyb na vámi preferované místo. 

Jak zmenit velikost textových polí

 1. Chcete-li zmenit velikost a tvar textového pole, najedte myší na okraj textového pole
 2. Jakmile jste na okraji, kurzor se zmení na táhlo a objeví se ohranicení
 3. Klepnete a táhnete táhlem a ohranicení bude následovat váš pohyb a bude oznacovat novou velikost a tvar textového pole. 
 4. Text uvnitr textového pole automaticky upraví svou polohu podle tvaru pole. 

Poznámka:

 • Zvetšením textového pole získáte více prostoru pro více textu. 
 • Zmenšením velikosti textového pole se zmenší prostor pro text. 

Jak zmenit písmo, velikost a barvu textu

 1. Kliknete na a zvýraznete text, který chcete zmenit.
 2. Na ovládacím panelu kliknete na polícko „Vybrat rodinu písma“ a vyberte požadované písmo. 
 3. Kliknutím na polícko „Vybrat tlouštku nebo zkosení písma“ vyberete dostupné tlouštky a styly daného písma. 
 4. Chcete-li zmenit velikost písma, kliknete na ? nebo ? v poli velikosti písma. Nebo zadejte císlo a stisknete návrat/enter.
 5. Chcete-li zmenit barvu písma, kliknutím a tažením vyberte text, u kterého chcete zmenit barvu. Kliknutím na polícko „Vybrat barvu písma“ vyberte barevný vzorník.
 6. Alternativne mužete také vybrat „Vlastní barva“ ve spodní cásti a zobrazit barevné kolo. 
 7. Kliknete na barvu. Zavrete pole. Kliknete mimo textové pole. Text má nyní nove zvolenou barvu. 

Jak upravit rádkování a rozestup slov

 1. Kliknete na a zvýraznete text, který chcete zmenit.
 2. Na ovládacím panelu kliknete na ? nebo ? na pravé strane pole „Upravit rádkování“ a zmente rádkování. Nebo zde zadejte císlo a stisknete návrat/enter.
 3. Kliknutím na ? nebo ? na pravé strane pole „Upravit rozestup slov“ zmeníte mezery mezi slovy. Nebo zde zadejte císlo a stisknete návrat/enter.

Jak zmenit zarovnání textu

 1. Kliknutím na jedno ze trí horních polí pro vodorovné zarovnání textu „Zarovnat odstavec“ zarovnejte text vlevo, na stred nebo vpravo. 
 2. Kliknutím na jedno ze trí spodních polí Odstavec pro svislé zarovnání textu umístete text do horní, strední nebo dolní cásti textového pole. 

Jak vytvorit prekrytí textu 

 1. Prekrývání textu na obrázku muže vytvorit výrazné, rozmanité a zajímavé vizuální efekty a zlepšit celkové rozvržení stránky vašeho fotografického projektu. 
 2. Chcete-li umístit text pres obrázek, kliknete na ikonu krížku nad ikonou koše.
 3. V textovém poli se objeví ikona krížku. Klepnete a pretáhnete textové pole na požadované místo. 
 4. Pomocí táhel roztáhnete jednu fotografii, dokud nevyplní celou stránku. 
 5. Nastavte písmu tmavší barvu a tucnejší font.  
 6. Zvyšte kontrast mezi fotografií a textem upravením a snížením opacity fotografie.  
 7. Kliknutím na fotografii zobrazíte ovládací panel obrázku.
 8. Klepnutím na ikonu „Upravit opacitu obrázku“ mírne zvyšte pruhlednost obrázku. Kliknete mimo stránku alba. Text je nyní snadneji citelný na obrázku.